Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Inflammation och Åldrande

Vi erbjuder två tjänster som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare.

Gastrosektionen på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklar och expanderar verksamheten inom specialiserad och högspecialiserad vård samt erbjuder unika förutsättningar för din egen utveckling såväl kliniskt som inom forskning och utbildning.

Inom vår medicinska enhet (ME) Gastro, hud och reuma, som tillhör Tema Inflammation och Åldrande, ansvarar vi för medicinsk gastroenterologi, huvudsakligen inflammatoriska tarmsjukdomar inkl check point inhibitors associerade enterit/kolit, neurogastroenterologi, tarmsvikt samt ovanliga gastroenterologiska sjukdomar.

Om tjänsten

Utredning och avancerad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar sker i nära samarbete med kolorektalkirurger. Som ett led i utvecklingen av den högspecialiserade vården jobbar vi nu tillsammans i en sammanhållen vårdenhet med plats för inneliggande gastroenterologisk vård, tarmsviktsvård (det som internationellt ofta benämns som intestinal failure) och högspecialiserad IBD-kirurgi med fokus på rekonstruktiv kirurgi.

Inom vår medicinska enhet har vi förutsättningar för att jobba interdisciplinärt mellan specialiteterna gastro, hud och reuma samt dela kompetens och erfarenhet kring kroniska inflammatoriska sjukdomar och biologisk behandling.

Patienter med svåra neurogastroenterologiska tillstånd utreds i Huddinge där vi har tillgång till ett av nordens mest kompletta laboratorier för fysiologisk undersökning av magtarmkanalen utöver kapselenteroskopiverksamhet.

Konsultverksamheten samt samarbete med barngastroenterologi i form av bland annat överföringsmottagningar ger ytterligare möjligheter till ett brett kunskapsinhämtande. Kvalitetsregisterhållning är helt integrerade i rutinvården och utveckling mot digitalisering pågår.

I det kliniska arbetet ingår slutenvård, öppenvård, endoskopi. Våra mottagningar finns både på Karolinska Solna och Huddinge, vårdavdelningen finns i Solna. Beredskap B gentemot vår avdelning ingår i vår tjänst.

Forskning, utbildning/handledning och verksamhetsutveckling är viktiga delar i vår tjänstgöring. Vår forskningsverksamhet bedriver både sponsrade och akademiska studier med nationella och internationella samarbeten. Stora patientgrupper ger rika möjligheter till klinisk forskning och närheten till Karolinska institutet till avancerad translationell forskningssamverkan. Utbildningen är integrerad i vårt uppdrag med möjlighet till olika undervisningstjänster.

Vi söker dig som

är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.

uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamhet och organisation samt handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policyer och riktlinjer. Du tar upp kritik i korrekta sammanhang eller direkt med berörda parter.

delar Karolinskas värderingar - Ansvar, Helhetssyn och Medmänsklighet. Du är engagerad och vill bidra till en konstruktiv utveckling av verksamheten samt medverka till en positiv arbetsmiljö med såväl kollegor som patienter.

Kvalifikationer

Krav:

  • Legitimerad läkare med specialistbevis i internmedicin eller inom gastroenterologi och hepatologi.

Meriterande:

  • Att du utöver ditt Specialistbevis inom internmedicin har en pågående ST utbildning inom gastroenterologi och hepatologi där enbart randning inom gastroenterologin saknas.
  • Forskningsintresse eller pågående forskning.
  • Dokumenterade pedagogiska meriter eller tidigare erfarenhet inom utbildning och handledning.

Varmt välkommen med din ansökan!

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2567
Kontakt
  • Francesca Bresso, 0725840699
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
Publicerat 2023-03-20
Sista ansökningsdag 2023-04-12

Tillbaka till lediga jobb