Är du boende på Åland eller i Finland och är intresserad av att söka jobb hos oss? För dig som är legitimerad sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut betalar vi avgiften på 870 kr för att söka svensk yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen.

Vad får du som medarbetare i Tiohundra?

Som medarbetare i Tiohundra blir du en del av ett unikt vårdbolag som har sjukvård och omsorg i samma företag. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. 

Förmåner

Hos oss erbjuds du olika förmåner inom rådgivning, hälsa och träning, föräldraskap och pensionssparande. Vi erbjuder exempelvis:

  • Individuellt utformad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
  • Friskvårdsbidrag
  • 4,5 % av månadslönen till din tjänstepension. Från årsskiftet betalar vi som arbetsgivare in 6 % av din månadslön till din tjänstepension.
  • Partiell föräldraledighet upp till barnet är 12 år.

Här kan du läsa mer om våra förmåner inom Tiohundra.

Rekryteringslots

Vi hjälper dig som har planer på att flytta hit. Läs mer här.

Yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen

För dig som är legitimerad sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut betalar vi avgiften på 870 kr för att söka svensk yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen. Här hittar du information om hur du söker.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska i Tiohundra blir du en del av ett välfungerande, tvärprofessionellt team. Vår vård- och omsorgspersonal har bland annat teamträffar tillsammans där de går igenom avvikelser och samlas för att diskutera hur de boende ska ges bästa möjliga vård.

Som sjuksköterska blir du avlastad av våra kompetenta undersköterskor så att du kan fokusera på de uppgifter som kräver sjuksköterskelegitimation. Din kompetens är viktig för oss och hjälper till att utveckla verksamheten till ett ännu bättre äldreboende. Därför har vi infört kompetensstegar för våra olika yrkesgrupper.

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut

Som fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete. Vi har även en rehabassistent som stöd i det dagliga arbetet. Inom Tiohundra jobbar vi mycket med digital utveckling, något som bland annat lett till att du har möjlighet att hålla en del besök digitalt.

Partager des liens


Connecter et envoyer un enregistrement d'intérêt

Retour aux postes vacants