Vill du göra något meningsfullt? Här får du chansen att verkligen göra skillnad och hjälpa människor.

Tiohundras verksamhetsområde barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering (BUFPH) bedriver en bred verksamhet som innefattar barn- och ungdomspsykiatri, habiliteringscenter för barn och vuxna, samtalsmottagning, unga vuxna-mottagning, ungdomsmottagning, psykiatri- och beroendemottagning, öppen förskola, öppenvårds- och socialpsykiatri.

 

Partager des liens


Demander le poste

Retour aux postes vacants