Karolinska Universitetssjukhuset, Lung- och allergisjukdomar

Medicinska enheten Lung- och Allergisjukdomar erbjuder högspecialiserad vård inom lungmedicin och astma/allergi och bedriver undervisning och forskning av hög kvalitet och internationell klass. Vi har verksamhet i både Huddinge och Solna och vi söker nu en specialistläkare inom allergologi.

Vi erbjuder
Medicinska enheten Lung- och allergisjukdomar erbjuder högspecialiserad vård inom lungmedicin och astma/allergi och bedriver undervisning och forskning av hög kvalitet och internationell klass. Vi har verksamhet i både Huddinge och Solna och söker nu 1 specialistläkare inom Allergologi. 

Du som erhåller tjänsten kan förvänta dig en kreativ sjukhusmiljö och en omfattande undervisningsverksamhet och du kommer befinna dig i en miljö som ger dig möjlighet till både nationella och internationella kontakter.

Som anställd omfattas du även av våra anställningsförmåner.

Om oss
De mest förekommande diagnosgrupperna inom ME Lung- och Allergisjukdomar utgörs av astma/allergi, KOL, lung- och pleurainfektioner, kronisk respiratorisk insufficiens samt interstitella lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros. Numera även covid-19-inkluderande långtidseffekter. Vi utreder och behandlar patienter med svår astma och svåra allergier inkluderande anafylaxier, insektsgift-, födoämne- och läkemedelsreaktioner samt patienter med mastocytos.

Det finns mycket goda möjligheter till forskning och undervisning.

Personliga egenskaper
Vi letar efter dig som har mod att på egen hand agera efter sin egen övertygelse.

Du arbetar bra med andra. Är lyhörd och smidig; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Samarbetar för att nå gemensamma mål; hjälper kollegor och tar egna initiativ utifrån gemensamma mål, är prestigelös nog att rycka in där det behövs.

Du är noggrann och väl medveten om kvalitetsstandard och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.

Kvalifikationer
Krav:
- Specialistbevis i  Allergologi
- Forskning- och utbildningsintresserad

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4256
Kontakt
  • Nikolaos Lazarinis, 0725-840741
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-08
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb