Karolinska Universitetssjukhuset, Staben Kvalitet och patientsäkerhet

Är du utvecklingsorienterad och intresserad av att delta i och driva förbättringsarbete? Då ska du läsa vidare!

Vi erbjuder

Staben för Kvalitet och patientsäkerhet verkar för att sjukhuset bedriver en god och säker vård präglad av hög kvalitet. Vårt uppdrag är att vara en stödjande funktion för verksamheterna att göra rätt i förhållande till gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer. Vi tillhandahåller kunskapsstöd och uppföljning för verksamheternas arbete med kvalitetsindikatorer, patientinflytande, patientsäkerhet, avvikelsehantering samt olika förbättrings- och utvecklingsarbeten.

Hos oss kommer du att:

 • Ha en utvecklande tjänst i en stimulerande arbetsmiljö.
 • Få en strukturerad inskolning som är anpassad efter vår verksamhet.
 • Ha ett arbete som inkluderar långvariga relationer och vara delaktig i att sjukhuset bedriver kvalitetssäkrad vård.
 • Erbjudas upp till 5000kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme med 3500kr i friskvårdsbidrag.

Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om tjänsten

Rollen som kvalitetssamordnare innebär självständigt arbete samtidigt som du är en del av ett team som arbetar med kvalitet. I rollen samarbetar du med sjukhusets chefläkare samt övriga medarbetare inom teamet och i enheten.

Du kommer arbeta med analys av kvalitetsresultat, ge stöd till vårdverksamheterna i förbättrings- och utvecklingsarbeten, inrapportering av kvalitetsindikatorer, kvalitetsmätningar, sammanställa patientsäkerhetsberättelsen, kvalitetsbokslutet, delta i riktlinjearbete, hålla dig uppdaterad med vad som händer på sjukhuset i kvalitetsrelaterade frågor samt vilket stöd verksamheterna kan behöva i dessa frågor.

Ett viktigt mål för staben är att erbjuda digitala lösningar för vårdverksamheterna att följa och utvärdera sina kvalitetsresultat. Detta arbete präglas i stor utsträckning av att stödja vårdverksamheterna i tolkning och analys av data, samt att inhämta behov avseende visualisering.

Du kommer även samarbeta med teamet som arbetar med patientsäkerhet i staben. Det kan exempelvis handla om att analysera kopplingar mellan avvikelser, synpunkter och klagomål och kvalitetsresultat.

Exempel på dagliga arbetsuppgifter är:

 • Analysera, tolka, rapportera och arbeta med kvalitetsdata ur ett sjukhusövergripande perspektiv.
 • Vara insatt i kvalitetsfrågor som uppstår i vårdverksamheterna och fungera som kunskaps- och utvecklingsstöd vid behov.
 • Arbeta med sjukhusets datavisualiseringsverktyg ur ett användarperspektiv.
 • Fortbildande arbete med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor, vilket exempelvis kan innebära att ordna fokusveckor, utbildningsinsatser, samla in och tillsammans med teamet analysera kvalitetsresultat.
 • Kunna stötta verksamheterna i deras förbättringsarbete och utvecklingsområden inom både patientsäkerhet och kvalitet på sjukhusnivå.
 • Leda och delta i projekt samt förbättrings- och utvecklingsarbete.
 • Bidra till att utveckla den egna verksamheten i samarbete med teamet.

Vi söker

Vi söker dig som:

 • Tar ansvar för sin uppgift och själv strukturerar sitt angreppssätt samt driver processer vidare.
 • Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
 • Du sätter upp och håller tidsramar samt är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
 • Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
 • Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Tar initiativ, startar aktiviteter och uppnår resultat.
 • Har god förståelse för att personer tar till sig kunskap på olika sätt och kan anpassa sitt sätt att förmedla budskap.
 • Är utvecklingsorienterad och intresserad av att delta i och driva förbättringsarbete.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Krav:

 • Svensk sjuksköterskelegitimation eller annan likvärdig högskoleexamen inom vårdområdet, med minst magisterexamen
 • God kunskap och erfarenhet av sjukvård i en komplex organisation
 • Klinisk vårderfarenhet
 • Intresse för analys och databearbetning samt förmåga och intresse av att sätta sig in i komplexa forskningsnära frågor
 • God skrivvana

Meriterande:

 • Gedigen kunskap om och förmåga att integrera kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med sjukhusets uppdrag som universitetssjukhus
 • Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap
 • Erfarenhet av liknande strategisk roll i komplex organisation
 • God förmåga att fokusera på såväl sjukhusets nuvarande utmaningar som planeringen av Karolinska och framtidens hälso- och sjukvård
 • Erfarenhet av förbättringsarbete
 • Erfarenhet av frågor som rör kvalitet
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Om du är väl förtrogen med sjukhuset och dess verksamheter

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2839
Kontakt
 • Emilia Klingstedt, 0704134676
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Solna, vardforbundetsolna.karolinska@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet Huddinge, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-03-31
Sista ansökningsdag 2023-04-21

Retour aux postes vacants