Karolinska Universitetssjukhuset

Vår verksamhet ansvarar för såväl slutenvård som öppenvård för alla barncancerpatienter i region Stockholm/Gotland och för vissa diagnoser även barn från hela landet. Knuten till verksamheten finns vår kliniska studieenhet som stöder och driver kliniska studier inklusive tidiga läkemedelsprövningar. Vi har ett nära samarbete med Barnhematologen samt Tema Cancer.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta vid den medicinska enheten Högspecialiserad barnmedicin 1 som är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi bedriver högspecialiserad sjukvård vid sektionerna för barnonkologi, barnhematologi, barnnjurmedicin och barngastro- och leversjukdomar och arbetar tillsammans i team; omvårdnadspersonal, läkare och andra professioner. Barnonkologen har en slutenvårdsavdelning, en dagvårdsavdelning, mottagningsverksamhet samt en klinisk prövningsenhet. Vi vårdar barn och ungdomar upp till 18 års med olika tumörer, blod- och koagulationssjukdomar. Barnen vårdas länge och familjerna är i behov av stöd. Därför är vi extra måna om barnperspektivet, delaktighet och kontinuitet.

Vi har personal som roterar mellan öppenvård och slutenvård och mellan forskning och klinik. Här finns flera vårdnära stödfunktioner såsom avdelningsfarmaceut, syskonstöd. kontakt- och konsultsjuksköterskor.

Vi är ett av sex barnonkologiska centra i Sverige och vi samarbetar kring forskning, utbildning och utveckling.

Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart också ta del av de förmåner som vi erbjuder.

Om tjänsten

Vi söker en överläkare i Barnonkologi med kompetens att ta övergripande ansvar för utveckling av vården av barn med solida tumörer. Tjänstgöringen är förlagd till barnonkologisk slutenvård, dagvård och mottagningsverksamhet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. I tjänsten ingår jourtjänstgöring som bakjour för barnonkologiska patienter. Som överläkare förväntas du ta ett övergripande ansvar och bidra till utveckling av verksamheten.

I tjänsten ingår:

- ansvar för utvecklingsarbete inom diagnosgruppen solida tumörer hos barn.

- ansvar för medverkan i nationellt och internationellt nätverkssamarbete

- ansvar för att yngre kollegor växer in i rollen som barnonkolog

Vi söker

Överläkare med kompetens att ta övergripande ansvar för utveckling av vården av barn med solida tumörer med god kännedom om utvecklings-, kvalitets- och forskningsarbete inom barnonkologin på nationell och internationell nivå.

Vi söker dig som ser värdet hos alla medlemmar i det multiprofessionella teamet. Vidare bör du vara noggrann och ha god förmåga att prioritera bland dina och yngre kollegors arbetsuppgifter. 

Du ser barnets perspektiv som central i verksamheten.

Kvalifikationer

Krav:

  • Specialistbevis i Barn och Ungdomsmedicin och grenspecialist i Barnonkologi med hematologi.
  • Erfarenheter av utvecklingsarbete inom barnonkologisk verksamhet.

Meriterande:

  • Erfarenhet av handledning och undervisning av yngre kollegor.

  • Egen forskning.

  • Erfarenhet av ledarskap.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2768
Kontakt
  • Pernilla Grillner, pernilla.grillner@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
Publicerat 2023-03-24
Sista ansökningsdag 2023-04-19

Retour aux postes vacants