Södertälje sjukhus söker utvecklingsdirektör med starkt engagemang för strategiskt utvecklings- och förändringsarbete. Vi söker dig som tillsammans med oss vill stärka sjukhusets förmåga till utveckling genom att koppla samman möjligheterna med digitalisering, medicinsk teknik, forskning, utbildning, utveckling, och innovation för en patientsäker och effektiv god vård.

Södertälje sjukhus är ett mellanstort akutsjukhus med ett stort verksamhetsutbud. Förutom de klassiska akutverksamheterna inom de internmedicinska och kirurgiska specialiteterna finns här även geriatrik och palliativ medicin liksom verksamhet utanför sjukhusets väggar i form av ASIH. I förhållande till vår storlek har vi även en omfattande förlossningsverksamhet. Sjukhuset är en universitets-sjukvårdsenhet (USVE) som bedriver forskning, utbildning, utveckling och innovation samt har en koppling till Karolinska Institutet. Tillsammans med primärvård och kommuner i vårt geografiska närområde utvecklar vi vår samverkan med fokus på god och nära vård och omsorg som utgår från individens behov och förutsättningar. 

Utvecklingsdirektör på Södertälje sjukhus:  

Utvecklingsdirektörens uppdrag är att samordna, effektivisera och stärka sjukhusets förmåga avseende verksamhetsutveckling, projektledning, förändringsledning och digitalisering. Du är direkt underställd verkställande direktör och ingår i sjukhusets ledningsgrupp och arbetar där tätt tillsammans med VD och kollegor i sjukhusledningen. Utvecklingsavdelningen omfattar enheterna Digitalisering och e-Hälsa, Medicinsk teknik, Patientsäkerhet, kvalitet och kunskapsstyrning (PSKK) som inkluderar läkemedelsenheten och Kliniskt träningscenter (KTC), samt FoUUi-enheten. Projektportföljstyrning, strategisk verksamhetsutveckling, hållbarhet, informationssäkerhet och dataskydd samt riskhantering kopplat till teknik, fastighet och infrastruktur ligger också inom Utvecklingsdirektörens ansvarsområde. I frågor gällande kvalitet- och patientsäkerhetsfrågor arbetar du nära chefläkare och chefsjuksköterska som har uppdrag utanför linjen. Internt arbetar du i nära samverkan med både vårdverksamheter och stödjande stabsfunktioner. Externt samverkar du i nätverk inom Region Stockholm.  

Är du legitimerad läkare och överläkare kombineras uppdraget som Utvecklingsdirektör med chefläkaruppdrag, huvudsakligen gällande medicinsk ansvar för teknik och infrastruktur, informationshantering, informations- och datadriven utveckling. Beredskapstjänstgöring som chefläkare ingår i det uppdraget.

Dina personliga egenskaper:  

Du har ett starkt engagemang för och förmåga att driva utveckling och brinner för att förbättra och utveckla sjukvården. Vi tror att du är en handlingskraftig, innovativ och inspirerande ledare med mycket driv och som har en förmåga att se helheten. Du förväntas vara ett föredöme genom att vara synlig och närvarande i verksamheten, kommunicera på ett rakt, ärligt och tydligt sätt och bemöta medmänniskor med omtanke och respekt. Du visar tillit för medarbetarnas kompetens och skapar förutsättningar för gruppen att nå gemensamma mål. Med mod och integritet tar du ansvar i både med och motgång, du skapar en god och trivsam arbetsmiljö med förutsättningar för medarbetare att ta ansvar och växa. Det är viktigt att man i rollen som utvecklingsdirektör har förmågan att samverka och skapa goda relationer såväl internt som externt. 

Dina kvalifikationer:  

Du har en för uppdraget relevant akademisk högskoleutbildning och det är meriterande om du är legitimerad läkare med specialistkompetens/överläkare. Vetenskapliga meriter stärker din förmåga att utföra uppdraget och doktorsexamen eller högre akademisk utbildning är därför meriterande. Du har erfarenhet av hälso- och sjukvård och har genomgått chefs- och ledarskapsutbildning. Du har även erfarenhet av ledning och styrning i komplexa organisationer och har erfarenhet av att verka tillsammans med andra chefer. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av nätverkssjukvård på regional nivå samt samverkan med universitet och högskolor. Du har erfarenhet av IT, digitalisering och informatik kopplat till vårdinformationsmiljö och erfarenhet av frågor relaterade till medicinsk teknik. Det är viktigt att du i rollen som Utvecklingsdirektör har kunskap och erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete, projektledning och arbete med patientprocesser, verksamhets- och kvalitetsutveckling samt patientsäkerhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.

Anställningsform:  

Förordnandet är ett tidsbegränsat uppdrag på tre år med möjlighet till förlängning. Tillsvidareanställning inom grundprofessionen. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidater till denna tjänst. 


Om Södertälje sjukhus:

Södertälje sjukhus ligger centralt i Södertälje med mycket goda kommunikationer med pendeltåg och buss. Här finns goda karriärmöjligheter och en kultur som ger dig möjlighet att påverka på riktigt. Vi är stolta över att vara det lilla sjukhuset med korta beslutsvägar, närvarande chefer och goda anställnings förmåner. Det är viktigt att alla som arbetar här mår bra och därför erbjuder vi även friskvårdsbidrag och tillgång till både friskvårdskonsult och träningslokaler. 

Vår vision:

Ditt sjukhus genom livet. Södertälje sjukhus är ett kombinerat akutsjukhus med planerad specialist- och förlossningsvård och närsjukhus med geriatrik, palliativ vård och ASIH, inom Region Stockholm. Här finns en trygg, tillgänglig och modern hälso- och sjukvård. Våra 1 300 medarbetare uppmuntras till samarbeten mellan verksamhetsområden och kunskapsutbyten. Som anställd får du tillgång till unik kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär. Tillsammans tar vi Stockholm framåt.

Välkommen med din ansökan! För att din ansökan ska vara komplett bifoga både personligt brev och CV. 

Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2662
Kontakt
  • Lotta Ramstedt , 08-12324007
Facklig företrädare
  • Vårdförbundet, Cecilia Asp Paulrud, 08-12324000
  • Kommunal, Maria Ljungberg, 08-12324000
  • Läkarföreningen, Paul Lundgren, 08-12324000
  • SACO, Tommy Grönlund, 08-12324000
Publicerat 2024-04-22
Sista ansökningsdag 2024-05-05

Tillbaka till lediga jobb