Karolinska Universitetssjukhuset,Tema Akut och reparativ medicin, Öron näsa hals hörsel balans

Är du intresserad av öronkirurgi och känner dig manad att ta dig an rollen som sektionschef för Medicinsk enhet ÖNH, Hörsel och Balans? Rollen innebär ledning och utveckling av sektionen i kombination med innovation, forskning och aktivt kliniskt arbete. Välkommen till en stimulerande miljö där du kan göra verklig skillnad för våra patienter!

Vi erbjuder
Ett mångfacetterat uppdrag som sektionschef till sektionen för Öronkirurgi som ingår i Medicinsk enhet ÖNH, Hörsel och Balans med verksamhet i Huddinge, Solna, Rosenlund och Danderyd.

Din huvudplacering kommer att vara i Huddinge men det kliniskt kombinerade chefsuppdraget innebär att du även kommer att vara verksam i Solna, Danderyd och Rosenlund.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och undervisning av yngre kollegor samt övrig personal inom sektionen och uppmuntrar självklart till forskning inom vårt område.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten
Som sektionschef har du cirka 14-18 direkt underställda läkare samt 3-4 ingenjörer vilka du har ansvar för att rekrytera, lönesätta och kompetensutveckla. Du organiserar och planerar verksamheten och det finns ett stöd för schemaläggning.  

Inom sektionen fokuserar vi på mottagning och kirurgi gällande avancerad och allmän öronkirurgi på barn och vuxna och Cochleaimplantat-enhetens uppdrag ingår i sektionen. Alla läkare inom sektionen är även verksamma inom det allmänna uppdraget vilket innefattar det akuta uppdraget, jourtjänstgöring, utbildning, konsultuppdrag på DS och SöS samt avdelningstjänstgöring.

Uppdraget omfattar 50% tjänst som chef och övrig som kliniskt verksam läkare och du rapporterar direkt till verksamhetschefen.

Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för produktionsplaneringen för sektionen samt att följa upp denna och säkra att produktionsplanen följs.

Du har även ansvar för:
◾ kvalitetsutfall för samtliga patienter som vårdas inom patientflödet
◾ att ha ett nära samarbete med alla verksamheter som sektionen har beröringspunkter med både inom och utom Karolinska
◾ att organisera och använda resurserna på ett effektivt sätt inom hela patientflödet
◾ att medarbetarna inom patientflödet får de förutsättningar som krävs för att driva arbetet och prioritera resurser där så krävs
◾ att utveckla det integrerade vård-/Forskning och Utbildnings-uppdraget för den aktuella patientgruppen/-erna
◾ patientflödesteamets arbete och för att internt och externt representera Karolinska Universitetssjukhuset gällande den/de aktuella patientgrupperna.

Vi söker
Du är en handlingskraftig, driven ledare och är lyhörd för patientgruppernas behov.

Rollen förutsätter erfarenhet från kliniskt arbete och att du har en förmåga att se helheten. Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

På Karolinska arbetar vi enligt våra värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och självklart ska du som chef och medarbetare dela dessa värderingar.

Vårt förhållningssätt till våra kollegor är att ”Tillsammans är vi Karolinska” vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att alla verksamheter inom sjukhuset ska lyckas.

Kvalifikationer
Krav:
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistbevis i Öron-, näs- och halssjukdomar och har erfarenheter av forskning och undervisning.

Meriterande: 
Vi ser gärna att du är disputerad, om inte så är pågående forskning med en planerad disputation inom de närmaste åren meriterande. Erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är meriterande. 

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning krävs minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekrytering.navet@regionstockholm.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. Personligt brev
2. CV (kliniska meriter, klinisk tjänstgöring, forskningsmeriter, undervisningsmeriter, administrativa meriter samt övriga meriter)
3. Övriga bilagor (samtliga bilagor ska bifogas i förekommande fall)
- Yrkeslegitimation
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen
- Bevis om docentur
- Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer
4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse/senast 2024-09-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2225
Kontakt
  • Alexander Ahlberg, 0725-840857
Facklig företrädare
  • Rebecka Ohm, Läkarföreningen, rebecka.ohm@regionstockholm.se
  • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
  • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
  • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
  • SACO, saco.karolinska@regionstockholm.se
  • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-04-08
Sista ansökningsdag 2024-05-01

Tillbaka till lediga jobb