Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Enhet Perioperativ medicin

Vi söker dig som vill arbeta som Biträdande universitetssjuksköterska inom obstetrik - en tjänst för dig som vill driva projekt, utveckla och förbättra vården för patienter som vårdas på Pre- och postoperation 

Vi erbjuder

Hos oss kommer du att:

 • Få en arbetsplats med delaktigt och närvarande ledarskap – hos oss blir du en del av ett inkluderande och omtänksamt team.
 • Erbjudas en personlig introduktion anpassad efter dina individuella kunskaper och behov.
 • Få tydliga utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, som synliggörs med hjälp av vår kompetensstege.
 • Ges möjlighet till akademiska karriärvägar i din roll som biträdande universitetssjuksköterska.
 • Möjlighet att få jobba med högkvalitativ vård i framkant i en innovativ vårdmiljö med den senaste medicinska tekniken.
 • Upp till 5000kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme med 3500kr i friskvårdsbidrag.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset och vill du läsa mer om våra förmåner kan du läsa här.

Om tjänsten

Vi på Pre- och postop tar emot och vårdar nyopererade patienter dygnet runt i samband med både akuta och elektiva operationer. Som biträdande universitetssjuksköterska är du kliniskt verksam specialistsjuksköterska inom perioperativ medicin där en del av din tjänst innefattar vårdutveckling inom specialområdet obstetrik.

Ansvarsområdet innebär att stärka och utveckla vården för patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och metoder samt att verka för ett evidensbaserat arbetssätt. Du förväntas följa aktuell forskning inom området och arbeta för att implementera en personcentrerad och säker omvårdnad.

Rollens ansvarsområden innefattar bland annat att:

 • Handleda, utbilda och stödja kollegor samt implementera ny kunskap och arbetssätt
 • Ansvara för utformning av vårdrutiner samt uppdatera riktlinjer och PM
 • Kvalitetssäkra inskolning av ny personal inom ansvarsområdet
 • Utveckla utvärderingsmetoder
 • Genom deltagande i bland annat kongresser och lokala, regionala och nationella nätverk samt omvärldsbevaka specialistområdet
 • Vara initiativtagare och delta i ev. forskning inom området

Uppdraget innebär att du, såväl inom som utanför organisationen, alltid företräder sjukhuset. Du är väl insatt i sjukhusets och funktionsområdets vision, värderingar, strategier och mål. Du arbetar långsiktigt och har ett helhetsperspektiv över verksamheten. Du samverkar med biträdande universitetssjuksköterskor, universitetssjuksköterskor och omvårdnadsansvarig inom vår medicinska enhet och inom funktionen Perioperativ Medicin och Intensivvård.

Tjänsten består av 80-90% kliniskt arbete som sjuksköterska och 10-20% administrativt arbete. Det kan variera i fördelning beroende på aktuellt projekt eller på behovet inom verksamheten.

Om du tycker att detta låter spännande och vill veta mer, ring gärna till Hanna eller Anna!

Vi söker 

Vi söker dig som:

 • Tar ansvar för ditt arbete.
 • Samarbetar för att nå gemensamma mål och är prestigelös nog att rycka in där det behövs.
 • Är trygg i dig själv, finner dig i en föränderlig vardag.
 • Klarar av att bibehålla ett gott humör vid press och motgångar.
 • Initiativtagande och processdrivande

Självklart visar du respekt för patienten och ger säker vård som präglas av öppenhet och god kvalitet. 

Kvalifikationer 

Krav:

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, akutsjukvård, barnmorska eller annan lämplig specialistutbildning med magisterexamen eller motsvarande.
 • Minst 5 års klinisk erfarenhet av patientnära akutsjukvård
 • Handledarutbildning om minst 7,5 hp

Att vara Biträdande Universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm

 Vi ser fram emot att få veta mer om dig och att få berätta mer om hur vi kan bidra till din fortsatta utveckling som sjuksköterska. Hjärtligt välkommen till oss!

Rekryteringsprocess

Vi rekryterar fortlöpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska/Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset  

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

 • Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)
 • Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen
 • Bevis på medicine licentiatexamen
 • Bevis på medicine doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6)
 • initiera och driva vårdforskning om området (gäller steg 7)

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4775
Kontakt
 • Anna Restrup, Omvårdnadschef, 08-12375954
 • Hanna Lewén, Omvårdnadsansvarig, 08-12373515
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-29
Sista ansökningsdag 2023-06-14

Tillbaka till lediga jobb