Tema Akut och Reparativ Medicin, Akut Reparativ Medicin Huddinge

Är du intresserad av utvecklingsarbete? Nu har du möjlighet att söka en tjänst som Biträdande Universitetssjuksköterska (BUS). Vi söker dig som vill utveckla vården för våra patienter på Akutmottagningen som Biträdande universitetssjuksköterska med ansvar för vårdhygien och omvårdnad vid smittsam infektionssjukdom.

Vi erbjuder:
En spännande och varierande roll med möjlighet till både utveckling, kliniskt arbete och forskning. Akutmottagningen är en av Sveriges största och vi tar emot drygt 55 000 patientbesök per år inom de flesta akutspecialiteter såsom medicin, infektion, neurologi, kirurgi och ortopedi. Här finns akutsjukvårdens hela spektrum, från det mest grundläggande till det mest avancerade. Vi arbetar tvärprofessionellt i team inom alla våra akutvårdsavdelningar på Tema Akut & Reparativ Medicin på Karolinska Huddinge. All verksamhet vilar på en grund av akutsjukvård med en stor variation av olika patientgrupper. Akutmottagningen ska flytta till nya fräscha lokaler nästa år!

Om tjänsten:

Som biträdande universitetssjuksköterska har du ett fördjupat ansvar att självständigt leda och utveckla vården inom ditt ansvarsområde. Detta innebär att:

följa aktuell forskning och utveckling, vara drivande i att aktuell kunskap implementeras, initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter, handleda samt undervisa kollegor och studenter, initiera och delta i vårdforskning inom området.

Tjänsten innebär 50% kliniskt arbete på akutmottagningen och 50% utvecklingsarbete där du är huvudansvarig för ditt område. Fördelningen kan ändas ut efter enhetens behov. Uppdraget gäller under 9 månader av året, kliniskt arbete gäller under sommar och jul. Detta är en heltidstjänst på 38,15 timmar/vecka med en tillfällig placering på 40 timmar/vecka, 9 månader av året.

Vårdhygien och omvårdnad vid smittsam infektionssjukdom.

Biträdande universitetssjuksköterska har ansvar för att driva och samordna utvecklingsarbete inom basal och specifik vårdhygien samt omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad smittsam infektionssjukdom på Akutmottagningen. I detta ingår att utveckla, implementera, utbilda och följa upp rutiner för omhändertagande av patienter med smittsam eller högsmittsam allvarlig infektionssjukdom (HSAI) i syfte att säkerställa god omvårdnad, hög patientsäkerhet och samtidigt undvika smittspridning. Akutmottagningen är en särskilt utsatt miljö för smittspridning och för att upprätthålla en god omvårdnadskvalitet och ett patientsäkert arbetssätt krävs det särskilda insatser och ett kontinuerligt arbete kring dessa frågor, vilket den biträdande universitetssjuksköterskans övergripande uppdrag syftar till.

Du samarbetar med övriga BUS på enheten, omvårdnadschefer, omvårdnadsspecialister och läkare internt och externt på Tema ARM.  

 

Vi söker

För uppdraget söker vi dig som är en förebild i medarbetarskapet, den kliniska vården och är personligt lämplig samt har en strategisk förmåga att implementera beslut/förändringar på ett framgångsrikt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och samarbetsförmåga.

Kvalifikationer:

Krav: Legitimerad sjuksköterska med minst 5 år klinisk erfarenhet som sjuksköterska. Magisterexamen inom relevant område för denna tjänst. Handledarutbildning 7,5 hp

Meriterande: Ledarskapsutbildning samt dokumenterade kunskaper i förbättringsarbete/ förbättringskunskap.

Ange i din ansökan hur din kompetens är relaterad till det specifika vårdansvarsområde.

Ansökan

Att vara Biträdande Universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm. Att vara Universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 6 eller 7 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska/Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset 

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)   Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen  Bevis på medicine licentiatexamen Bevis på medicine doktorsexamen Publikationsförteckning Studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

följa aktuell forskning och utveckling driva att aktuell kunskap implementeras initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter handleda/undervisa kollegor och/eller studenter initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6) initiera och driva vårdforskning om området (gäller steg 7)

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Varmt välkommen att söka!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månads- vecko- eller timlön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4567
Kontakt
  • Julia Eriksson, 0722542274
Facklig företrädare
  • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
  • Vårdförbundet, 0771-420420
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-11

Tillbaka till lediga jobb