Logo Region Stockholm

Hae paikkaan Specialistsjuksköterska till ambulansen, start 18 september


1. Är du legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning? *

 •  Ja
 •  Nej

2. Vilken inriktning har du som specialistsjuksköterska? *

 •  Ambulanssjukvård
 •  Anestesi
 •  Akutsjukvård
 •  IVA
 •  Annan specialistutbildning

3. Hur många års sammanlagd tid har du arbetat inom akut- eller ambulanssjukvård? *

 •  Jag har inte arbetat inom akut- eller ambulanssjukvård
 •  Mindre än 1 år
 •  1-2 år
 •  2-3 år
 •  3-4 år
 •  Mer än 4 år

4. Vilka körkortsbehörigheter har du? *

 •  B
 •  C1
 •  C1E
 •  C
 •  CE
 •  D1
 •  D1E
 •  D
 •  DE
 •  Saknar körkort

5. Har du god körvana? Det vill säga haft körkort i minst två år och kör regelbundet i stadstrafik. *

Kyllä
Ei

6. Har du god fysik? Så att du exempelvis orkar bära patient på bår i en trappuppgång. *

Kyllä
Ei

7. Kan du arbeta heltid och treskift? *

8. Hur lång uppsägningstid har du? *

 •  Jag har ingen uppsägningstid
 •  1 månad
 •  3 månader
 •  Vet ej

9. Berätta! Varför är du intresserad av att jobba i ambulans och på AISAB? Vilka erfarenheter och kompetenser har du som du tror kan vara bra i arbetet? (Om du har ett ansökningsbrev kan du bifoga det istället) *

10. Har du redan varit i kontakt med någon station innan du skickade in ansökan? Om ja, vilken? *

11. Var fick du först kännedom om annonsen för jobbet?

(Ei pakollinen)
 •   På Region Stockholms webbsida
 •   På AISABs webbsida
 •   På Facebook
 •   På Instragram
 •   På LinkedIn
 •   På Arbetsförmedlingen
 •   På Indeed
 •   På Vårdjobb.se
 •   Via en vän
 •   Via en medarbetare som arbetar på AISAB
 •   Annat alternativ
Hyväksytyt tiedostotyypit: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Maks. tiedostokoko: 40MB
Lataa Lataa tiedoston tai
Liitetty CV: Lataa
Lataa Lataa tiedoston tai
Liitetty saatekirje: Lataa
Lataa Lataa tiedoston