Vill du göra något meningsfullt? Här får du chansen att verkligen göra skillnad och hjälpa människor.

Verksamhetsområdet Funktionsstöd och Service, vänder sig till personer med olika intellektuella funktionsnedsättningar. Vårt stöd är individuellt anpassat och präglas av lyhördhet för varje persons behov och önskemål. Inom verksamhetsområdet finns vuxenboenden, boenden för barn, korttidsboenden, fritidsverksamhet och daglig verksamhet. Vi erbjuder ett intressant och stimulerande arbete där fokus ligger på att främja individens förutsättningar. 

Vi bedriver vår verksamhet dygnet runt alla dagar om året. För att arbeta hos oss behöver du därför vara flexibel kring arbetstider då flera arbetsplatser inom vårt område kräver att du kan arbeta dag, kväll, natt och helger.

 

Share links


Apply for position

Return to job vacancies