Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Enhet gastro, hud, reuma

Är du specialist inom dermatovenereologi med stort intresse för utbildning och forskning? Vill du vara med och utveckla framtidens sjukvård samtidigt som du får utvecklas som ledare? Då är det kanske dig vi söker!

Vi erbjuder

Hos oss kommer du att få:

 • Arbeta med högspecialiserad vård i en av de största hud-enheterna i landet
 • Möjlighet att kombinera ledarskap, forskning och klinisk tjänstgöring i en dynamisk verksamhet, där du får vara med i utvecklingen av framtidens dermatologiska vård. 

Du kommer även givetvis att erbjudas att ta del av de erbjudanden och förmåner som alla anställda på Karolinska Universitetssjukhuset erbjuds såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Den medicinska enheten (ME) för gastro, hud, reuma på Karolinska Universitetssjukhuset är en av de ledande enheterna i landet för patienter med reumatiska, hud och gastroenterologiska sjukdomar. Vi bedriver nationellt och i vissa hänseenden internationellt ledande forskning. Vår dermatovenereologiska sektion är mycket högspecialiserad, innefattar slutenvård och är en av de största hud-enheterna i Sverige. Vi integrerar forskning och utbildning i all verksamhet och arbetar även med digitala tjänster för att driva framtidens bästa sjukvård för våra patienter.

Vår högspecialiserade verksamhet innefattar alla delar av dermatovenereologisk vård med bas i högkvalitativ forskning och utveckling. Verksamheten finns i Solna och i Huddinge.

Inom Tema Inflammation och Åldrande (IoÅ) tar sektionen för inflammatoriska hudsjukdomar hand om patienter med inflammatoriska hudsjukdomar och även venereologi. Vi ansvarar för ST utbildningen av specialister och då även för utbildningen inom hudtumörer som tillhör Tema Cancer. 

Vi söker nu en sektionschef till ME Gastro, hud, reuma. Som sektionschef för dermatovenereologi i Solna och Huddinge är du första linjechef där du utformar och bemannar sektionen samt har personal- och ekonomiansvar. Som sektionschefen leder du det kontinuerliga förbättringsarbetet med mål att optimera vården för att skapa mesta möjliga värde för patienterna. Du har huvudansvar för din sektion men också ett ansvar för hela verksamheten där sektionens kompetens kan bistå. Du ansvarar för integration av våra tre uppdrag, vård (utfall/kvalitet och produktion) forskning och utbildning, samt har ekonomi - och arbetsmiljöansvar för hudläkargruppen.

Du ska arbeta aktivt för att ständigt förbättra våra kvalitetsmål, vår tillgänglighet och att ytterst våra patienter känner att de får den bästa vården hos oss. Du ska även arbeta med att nå våra mål gällande produktivitet och få dina medarbetare att arbeta aktivt med vårdutveckling. Just i denna position kommer Du att ha en unik möjlighet att forma ett lag av kompetenta medarbetare!

Du ingår i ME Gastro, hud, reumas ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschef samt är verksamhetens och Karolinska universitetssjukhusets representant så väl internt som externt. I rollen har du ett nära samarbete med omvårdnadschef för mottagningen och dagvården, vårdadministrativ enhetschef, ST-chef samt din chefskollega på Södersjukhuset.

Som sektionschef förväntas du att delvis arbeta kliniskt inom verksamheten. På enheten finns även goda möjligheter att ansluta sig till en forskargrupp och utveckla specifika färdigheter inom dermatovenereologi-området.

Här kan du läsa mer om tema Inflammation och Åldrande samt den medicinska enheten (ME) för gastro, hud, reuma på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi söker dig som:

 • Har mod att agera efter din egen övertygelse.
 • Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
 • Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt
   sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
 • Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.

I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Krav:

 • Legitimerad läkare med specialistbevis inom dermatovenereologi
 • Dokumenterad erfarenhet av ledning, styrning och förbättringsarbete

Meriterande:

 • Hög kompetens inom dermatovenereologi
 • Disputerad
 • Erfarenhet och kompetens inom både öppenvård och slutenvård

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3143
Kontakt
 • Jon Lampa, 072-4654897
Facklig företrädare
 • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
 • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
 • SACO, saco.karolinska.karolinska@regionstockholm.se
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Tillbaka till lediga jobb