Perioperativ medicin, Huddinge

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) Huddinge är en verksamhet med cirka 350 medarbetare i anestesi- och operationsverksamhet samt pre- och postoperativ vård. Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler utrustade med den senaste tekniken. Här kan du läsa mer om våra uppdrag.

Vi erbjuder

För dig som lockas av utmaningen i det komplexa och avancerade erbjuder vi nu möjligheten att vara en del i att leda vårt team framåt. Du kommer att kunna kombinera din tjänst som sektionschef och samtidigt bibehålla din kliniska kompetens då tjänsten innebär visst kliniskt arbete.  

Om tjänsten

Medicinsk enhet Perioperativ Medicin Huddinge är en verksamhet med nästan 350 kompetenta och engagerade medarbetare. Enheten ansvarar för anestesi- och operationsverksamheten för akuta patientflöden och är bärande för Karolinska Universitetssjukhusets transplantationskirurgiska verksamhet, vilket är ett av sjukhusets profilområden. Enheten ansvarar vidare för perioperativ vård i samband med högspecialiserad gynekologisk, urologisk, ortopedisk, ÖNH- och övre abdominell kirurgi. Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler anpassade för att kunna erbjuda högteknologisk diagnostik, operation och intervention för patienter och för forskning och utbildning.

Enheten är nationellt och internationellt drivande inom perioperativ medicinsk forskning och i utvecklandet av teambaserad träning och pedagogik, vilket sker i nära samarbete med Centrum för Avancerad Medicinsk Simulation och Träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Enheten står också för en betydande andel av den verksamhetsförlagda utbildningen inom Perioperativ Medicin och Intensivvård inom Region Stockholm och är tillsammans med övriga medicinska enheter inom PMI den största utbildningsplattformen för ST-läkare inom landet.

Som en av två sektionschefer har du en betydelsefull roll i att tillsammans med vårdenhetschef och omvårdnadschefer leda sektionen mot dess mål. Du är förstalinjechef för en grupp om cirka 20 specialistläkare i anestesi och intensivvård och ansvarar för sektionens ekonomi och resultat. Du rapporterar till verksamhetschef och är en del av verksamhetens ledningsgrupp.

Viss klinisk tjänstgöring ingår i uppdraget.

Vi söker

Vi söker dig som:

 • leder och motiverar andra för att effektivt nå gemensamma mål, samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet.
 • tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
 • arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
 • har förmåga att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Kvalifikationer

Krav:

 • Specialistbevis i anestesi och intensivvård

Meriterande:

 • Tidigare chefserfarenhet
 • Mångårig erfarenhet inom specialiteten
 • Erfarenhet av forskning och undervisning
 • Disputerad

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Rekryteringsprocessen

Intervjuer kan komma att ske fortlöpande.

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1577
Kontakt
 • Håkan Björne, hakan.bjorne@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Läkarföreningen, Mitua Mehra, mitua.mehra@regionstockholm.se
 • Läkarföreningen, Johan Creutzfeldt, johan.creutzfeldt@regionstockholm.se
Publicerat 2023-02-24
Sista ansökningsdag 2023-03-20

Tillbaka till lediga jobb