Medicinsk Enhet Gastro hud och reuma

För dig som är specialist inom reumatologi  finns här möjlighet att bli del av Sveriges största reumatologiska verksamheter. Vi erbjuder dig att ingå i vårt multidisciplinära team där du får ett varierat arbete med högspecialiserad vård inom öppen- , dag- samt slutenvård.

Vi erbjuder dig

• Vara en del av ett multidiciplinärt team i arbetet kring våra patienter
• Varierat arbete med så väl öppenvård, dagvård som slutenvård.
• Arbete med högspecialiserad vård.
• Utbilda och handleda yngre kollegor
• Goda möjligheter till egen forskning.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Reumatologi inom medicinsk enhet Gastro/Hud/Reuma (ME GHR) vid Karolinska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största reumatologiska verksamheter.

Vi erbjuder högspecialiserad vård till patienter med både vanliga och ovanliga reumatologiska sjukdomar. Vi ansvarar för all reumatologisk slutenvård och en stor del av den reumatologiska öppenvården inom region Stockholm. Vi arbetar i en miljö som främjar FOUU-verksamheten, vilket innebär att forskning, undervisning och utveckling är viktiga delar av ME Gastro/Hud/Reuma.

Som överläkare hos oss kommer du att utföra kliniskt arbete inom slutenvård, dagvård och öppenvård. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra läkare och yrkesprofessioner, allt med fokus på personcentrerad vård. Du kommer vara FoUU-ansvarig för hela ME GHR samt medicinsk ansvarig läkare för kliniska forskningsenheten på reumatologen.

Då handledning och utbildning av studenter och yngre kollegor är en viktig del av vårt uppdrag innebär det att det kommer att vara en del av ditt dagliga arbete. 

Vi söker

 • Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
 • Har mod att agera efter din egen övertygelse
 • Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
 • Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.

Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna. 

Kvalifikationer

Krav:

 • Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i reumatologi
 • Disputerad

Meriterande:

 • Docentur
 • Erfarenhet av slutenvård, dagvård och öppenvård inom reumatologi
 • Erfarenhet inom FoUU och klinisk forskning inom reumatologi
 • Erfarenhet av undervisning och handledning
 • Tidigare arbetserfarenheter från universitetssjukhus

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/3397
Kontakt
 • Hamed Rezaei, 072-5840810
Facklig företrädare
 • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-05-28
Sista ansökningsdag 2024-06-20

Tillbaka till lediga jobb