Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Hjärta Kärl och Neuro, Neurologi

För dig som är specialistläkare inom neurologi med subspecialisering finns här en dynamisk arbetsplats där du får utmana dig själv! Du kommer att verka i en stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. 

Vi erbjuder dig
Hos oss kommer du att arbeta på en dynamisk och utmanande arbetsplats som kontinuerligt är i förändring. Du kommer att ges stor möjlighet att utmanas och utvecklas både inom din breda specialisering neurologi samt utveckla spetskompetens inom neuroinflammation. På denna arbetsplats finns många olika uppdrag och framtida utvecklingsmöjligheter om man så önskar.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten
Inom Medicinsk enhet (ME) Neurologi bedriver vi högspecialiserad vård inom hela neurologispektrat: epilepsi, stroke, ryggmärgsskaderehab, huvudvärk, hjärntumörer, neurodiagnostik, neuroinflammatoriska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och rörelsesjukdomar. Vi har även uppdrag i nationell högspecialiserad vård (NHV). 

Vårt Neurocentrum bidrar till förutsättningar för samverkan med övriga professioner inom hela neurologispektrumet för att uppnå utvecklingsmål. Vår verksamhet är förlagd både i Solna och i Huddinge.  

Karolinska Solna är det sjukhus i Region Stockholm som tar emot patienter som drabbats av stor stroke för ställningstagande till trombektomi. Det är ett område med enormt dynamik och utveckling där framgången är avhängigt av samarbetet med neurointervention. I flödet tillhör även vård av patienter med moyamoya där enheten i Solna har ett så kallad NHV uppdrag.

Vi är mycket engagerade i forskning och utveckling av den kliniska vården där vi bedriver forskning och utveckling inom samtliga patientflöden.

Vi har totalt fem vårdavdelningar med sammanlagt cirka 60 vårdplatser, med bland annat strokeenhet och övervakningsenhet för fall med särskilt övervakningsbehov. I Solna finns även en epilepsimonitoreringsenhet (EMU) för diagnostiska och epilepsikirurgiska utredningar. Verksamheten har en omfattande öppenvårdsdel som täcker alla neurologiska delområden. Många av de specialiserade teamen är sajtövergripande. Förutom det inarbetade samarbetet mellan sajterna har vi även ett nära samarbete med neurokirurgiska och neurofysiologiska verksamheterna i form av teamronder.

Vi söker nu två överläkare med subspecialisering inom neuroinflammation. I subspecialiseringen ingår sällsynta neuroinflammatoriska sjukdomar, multipel skleros, narkolepsi, myastenia gravis. En stor andel av patienter vi träffas remitteras till oss för second opinion. Du ingår i ett multidisciplinärt team (läkare, MS sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut), samt deltar i teamronder.

Som överläkare arbetar du inom såväl slutenvård som öppenvård. Då vi har ett omfattande utbildningsuppdrag både vad gäller grundutbildning samt ST-läkarutbildning i neurologi för vårt eget framtida behov men också för hela Stockholmsregionen och Mälardalen så ingår det i ditt arbete att undervisa medicine studenter samt att handleda yngre kollegor.

Tillsammans med din chef ansvarar du för din fortbildning som specialist inom neurologi. Du kommer att ta ditt delansvar för helheten när behovet uppstår i verksamheten. Du medverkar i att uppnå sjukhusets mål samt NHV-mål för enheten på lokal, regional och nationell nivå.

Jourtjänstgöring ingår i tjänsten. I vårt uppdrag ingår även jourbemanning på både Solna och Huddinge med dygnet-runt primärjour- och bakjourslinjer.

Läs gärna mer om oss här.

Vi söker
Dig som har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och är lösningsorienterad.

Utöver detta ser vi gärna att du:

  • Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
  • Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
  • Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.

Stor vikt läggs vid de personliga kompetenserna. 

Kvalifikationer
Krav:

  • svensk läkarlegitimation och specialistbevis i neurologi
  • subspecialisering inom neuroinflammation
  • högre akademisk meritering

Meriterande:

  • undervisnings- och/eller handledarerfarenhet  

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad.

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.
Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/3069
Kontakt
  • Eleni Mentesidou, eleni.mentesidou@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-05-14
Sista ansökningsdag 2024-06-06

Tillbaka till lediga jobb