Medicinsk Enhet Gastro, hud och reuma

Här finns möjlighet för dig som är specialist inom gastroenterologi eller specialist i internmedicin med intresse inom gastroenterologi och vill vara del av vår sektion för mag- och tarmsjukdomar som expanderar snabbt och levererar högkvalitativ vård inom alla gastroenterologiska områden. Vi fokuserar på banbrytande behandlingar och integrerar innovativ teknik för att skapa en omsorgsfull och patientcentrerad miljö. Sök tjänsten och bli vår nya kollega! 

Vi erbjuder dig

Du kommer att vara del av vårt Magtarmcentrum som innefattas av Sektionen för mag- och tarmsjukdomar samt Sektionen för kirurgi för IBD och tarmsvikt. Magtarmcentrum växer starkt och expanderar inom högspecialiserad vård på högsta nationella och internationella nivå. Vi erbjuder unika förutsättningar för din egen utveckling såväl kliniskt som inom forskning och utbildning.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Sektionen för mag- och tarmsjukdomar ansvarar för medicinsk gastroenterologi, huvudsakligen inflammatoriska tarmsjukdomar, den växande gruppen check point inhibitor-associerad enterit/kolit, neurogastroenterologi, tarmsvikt och mer ovanliga gastroenterologiska sjukdomar vilket gör att breda kunskaper inom internmedicin och nutrition är nödvändiga. 

Utredning och avancerad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar sker i nära samarbete med kirurger vid Sektionen för kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom och tarmsvikt där vi arbetar personcentrerat inom samma avdelning och öppenvård. Tillsammans ansvarar vi för ett uppdrag för Nationellt Högspecialiserad Vård för tarmsvikt hos vuxna och vi utvecklar klinisk nutrition och arbetar multidisciplinärt tillsammans med dietist, smärtklinik, klinisk farmakolog, psykolog och andra professioner.

Patienter med svåra neurogastroenterologiska tillstånd utreds i Huddinge där vi driver ett av Nordens mest kompletta laboratorier för fysiologisk undersökning av magtarmkanalen bland annat panenterisk kapselendoskopi. Nyligen har vi implementerat även tarmultraljud.

Vi samarbetar såväl inom vårt Tema som inom vår egna Medicinska Enhet med specialister inom hud och reumatologi genom regelbundna sammottagningar och gemensamma multidisciplinära konferenser. Vi delar kompetens och erfarenhet kring multisjuka patienter, kroniska inflammatoriska sjukdomar och biologisk behandling. Samarbete med barngastroenterologin ger ytterligare möjligheter till ett brett kunskapsinhämtande.

Vi söker nu två nya kollegor som vill vara med i vårt team. I ditt kliniska arbete som specialistläkare/biträdandeöverläkare/överläkare ingår slutenvård som finns i Solna, och öppenvård i Solna och Huddinge. Endoskopi, kapselenteroskopi och ultraljud är tillgängliga inom sektionen. Kvalitetsregisterhållning är helt integrerade i rutinvården och utveckling mot digitalisering pågår.

Forskning, utbildning/handledning och verksamhetsutveckling är viktiga delar i det dagliga arbetet. Vår forskningsverksamhet bedriver akademiska och sponsrade studier inom nationella och internationella samarbeten. Stora patientgrupper ger rika möjligheter till klinisk forskning och närheten till Karolinska institutet till avancerad translationell forskningssamverkan. 

Konsultverksamhet och beredskap B (innefattande telefonjour på eftermiddagar samt rondarbete för vår avdelning under helger/röda dagar) ingår i tjänsten. 

Vi söker

Som person är du den som tar initiativ, uppnår resultat och tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar och driver dina processer framåt i samråd med kollegor och närmaste chef.

Du ser möjligheterna i förändringar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.

Givetvis är du även noggrann och väl medveten om kvalitetsstandard och du lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.

Du delar Karolinskas värderingar - Ansvar, Helhetssyn och Medmänsklighet. Du är engagerad och vill bidra till en konstruktiv utveckling av verksamheten samt medverka till en positiv arbetsmiljö med såväl kollegor som patienter.

Kvalifikationer

Krav:

  • Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i Internmedicin och/eller Gastroenterologi och hepatologi

Meriterande:

  • om du utöver ditt specialistbevis i Internmedicin har intresse för gastroenterologi och/eller en pågående ST-utbildning inom Gastroenterologi och hepatologi
  • forskningsintresse eller pågående forskning
  • dokumenterade pedagogiska meriter eller tidigare erfarenhet inom utbildning och handledning

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2961
Kontakt
  • Francesca Bresso, 0725-840699
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-05-13
Sista ansökningsdag 2024-06-05

Tillbaka till lediga jobb