Karolinska Universitetssjukhuset, Chefsrekrytering, CR- Tema Akut och reparativ medicin, CR- ME Plastik och kraniofacialkirurgi

Som ledare för oss på Plastikkirurgi och Käkkirurgi kommer du att ha en central roll i att forma framtidens vård. Tillsammans med vårt team av experter och medarbetare strävar vi efter att erbjuda bästa möjliga vård för våra patienter. Ta steget och ansök idag för att vara med och göra skillnad!

Vi erbjuder
Ett engagerande och mycket utmanande uppdrag som ledare i en högspecialiserad verksamhet som värdesätter innovationsförmåga och ett framtidsorienterat arbete hos sina medarbetare.

Tjänsten är omväxlande men har bland annat fokus på att fortsätta verksamhetens utvecklingsarbete med målet att optimera vården för våra patienter.

Som chef och ledare på Karolinska Universitetssjukhuset erbjuds du också mycket för att utveckla dig själv och din roll. Förutom vår chefsintroduktion erbjuder vi alla våra chefer utbildningar, såväl interna som övergripande för hela Region Stockholm.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om verksamheten
ME Plastikkirurgi och Käkkirurgi har uppdraget att erbjuda vård och plastikkirurgisk kompetens för patienter med kraniofaciala och käkkirurgiska sjukdomar och tillstånd. Våra två sektioner är Plastikkirurgi och kraniofacialkirurgi samt Käkkirurgi och käkortopedi. En del av den käkkirurgiska verksamheten är situerad i Huddinge men vår huvudsakliga verksamhet är lokaliserad i Solna där vi har elektiv dagkirurgisk verksamhet, mottagningar och vårdavdelningar.

Inom sektion Plastikkirurgi och kraniofacialkiurgi är vi specialiserade inom rekonstruktiv kirurgi för att återskapa form och funktion efter sjukdom, missbildning och trauma. En del av verksamheten är av akut karaktär såsom vård av brännskador, ansiktsfrakturer och ansiktsskador men den största delen handlar om återskapande plastikkirurgiska ingrepp. Inom den delen av verksamheten arbetar omkring 20 specialistläkare samt ett antal ST-läkare och yngre kollegor som vidareutbildar sig inom sektionen.

Inom sektion Käkkirurgi och käkortopedi erbjuder vi högspecialiserad vård och avancerad käkkirurgi inom hela det käkkirurgiska vårdpanoramat såsom till exempel käk- och ansiktsfrakturer samt tandtrauma, medfödda missbildningar, orofaciala infektioner och käkluxationer. Hos oss bedrivs även mottagningen för Läpp-Käk-Gomspalt där vi har ett multidisciplinärt team med plastikkirurg, käkortoped, logoped, käkkirurg och psykolog. Inom verksamheten bedriver vi också ST-utbildning med både nationella som regionala platser.

En central del av vår verksamhet är den stora forsknings- och utbildningsaktiviteten som sker i nära samarbete med Karolinska Institutet. Flera projekt pågår kontinuerligt med det övergripande syftet att utveckla vår kliniska verksamhet ytterligare.

Om tjänsten
Som verksamhetschef på ME Plastikkirurgi och Käkkirurgi har du ett sammanhållet strategiskt och operativt ansvar för att verksamheten skall uppnå en framgångsrik universitetssjukvård, forskning och utbildning. I tjänsten ingår vidare att säkerställa hållbar kompetensutveckling för alla medarbetare med målet att möta framtidens behov av enhetens specialistområden.

I rollen som verksamhetschef ges du en möjlighet att ta ansvar för den personal, de lokaler, den utrustning och den budget som temachef fastställt ska ingå i den verksamhet du förväntas ansvara för.

Du ansvarar för den löpande verksamheten och ska säkerställa att den bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer överenskomna miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav på alla siter. Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker kopplat till ovan nämnda områden.

I uppdraget ingår också att ansvara för upprätthållandet av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare har du budgetansvar med löpande resultatuppföljning och rapportering samt ansvar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.

Som verksamhetschef samarbetar du med övriga chefer inom Tema ARM och de angränsande verksamheter och har ett delansvar att aktivt arbeta för effektiva samverkansstrukturer såväl inom temat som över tema- och funktionsgränser.

Du är Karolinska Universitetssjukhusets ambassadör och säkerställer att kvalitetsledningssystemet följs och därmed god kvalitet inom vården.

Tillsammans med övriga chefskollegor i Tema ARM medverkar du till utveckling av den samlade verksamheten. Du rapporterar till Temachef och är en viktig del av temaledningen.

Vi söker
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som ledare i sjukvården med förmågan att se helheten och ta strategiska hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Som ledare är du närvarande och strukturerad, med ett tydligt fokus på personalfrågor, ekonomi och coachning av första linjens chefer. Du har erfarenhet av att både leda komplexa verksamheter och att hantera personalfrågor såväl som erfarenhet av fackligt samarbete.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en transparent och hövlig kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

I din läkarroll har du djup specialistkompetens inom kunskapsområdet för verksamhetens patientgrupper och har ett genuint engagemang för att den senaste evidensbaserade, personcentrerade vården tillämpas och brinner för att förbättra vårdprocesser och forskning tillsammans med andra. Du har egen erfarenhet av forskning och utbildning och vill sprida kompetens och möjliggöra forskning på hög internationell nivå. Du och din enhet kommer att vara delaktigt i flertalet av sjukhusets strategiska projekt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision ”Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag”.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationskrav
Krav:
Legitimerad läkare med specialistbevis i Kirurgi, Plastikkirurgi eller Käkkirurgi eller
legitimerad tandläkare med specialisttandläkarbevis i Käkkirurgi eller Ortodonti
Hög klinisk kompetens och gedigen erfarenhet inom ämnesområdet
Dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag
Genomgångna Chefs- och Ledarskapsprogram

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av ledande befattningar och chefsuppdrag från universitetssjukhus, länssjukhus eller specialisttandläkarmottagning
Erfarenhet av SPUR och nationell kvalitetsgranskning av specialiseringsutbildningar
Disputation
Egen forskning

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekrytering.navet@regionstockholm.se.

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2875
Facklig företrädare
  • Jessica Gahm, Läkarföreningen, jessica.gahm@regionstockholm.se
  • Thomas Nordman, Vårdförbundet, tomas.nordman@regionstockholm.se
  • Rune Engleskär, Kommunal, rune.engleskar@regionstockholm.se
  • Birgitta Asplund, Ledarna, birgitta.asplund@regionstockholm.se
  • Robert Heymann, SACO, robert.heymann@regionstockholm.se
  • Mary Brace Sabado, Vision, mary-grace.sabado@regionstockholm.se
Publicerat 2024-05-13
Sista ansökningsdag 2024-06-05

Tillbaka till lediga jobb