Karolinska Universitetssjukhuset, Chefsrekrytering, Tema Akut och reparativ medicin, ME Öron näsa hals hörsel balans

Ta chansen och sök detta chefsuppdrag för att vara med om att forma framtidens vård på Karolinska Universitetssjukhuset! Som ledare får du en nyckelroll i att driva högkvalitativ vård och utveckla verksamheten. Med ett dedikerat team och fokus på patientsäkerhet och kvalitet kan du göra verklig skillnad. Bli en del av vår verksamhet!  

Vi erbjuder
Ett mycket stimulerande och högintressant ledaruppdrag i en verksamhet som håller hög kvalitet i en dynamisk och högspecialiserad arbetsmiljö. Arbetet har närhet och koppling till forskning, utbildning och utveckling.

Tillsammans med dina kompetenta medarbetare kommer du att kunna påverka och utveckla vården inom området och vi erbjuder också Teamarbete i lednings- och nätverksgrupper.

Som chef och ledare på Karolinska Universitetssjukhuset erbjuds du också mycket för att utveckla dig själv och din roll. Förutom vår chefsintroduktion erbjuder vi alla våra chefer utbildningar, såväl interna som övergripande för hela Region Stockholm.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om verksamheten
Medicinsk enhet (ME) Öron, Näsa Hals, Hörsel och balans består av sex sektioner; Halskirurgi, Hörsel och balans, Luftvägskirurgi, Näs- och bihålekirurgi, Öron, näsa, hals Danderyds sjukhus, Öronkirurgi. Verksamheten är förlagd på fyra olika siter, Huddinge, Solna, Rosenlunds sjukhus samt Danderyds sjukhus med både slutenvård, elektiv verksamhet och mottagningar samt våra högspecialiserade akutmottagningar i Solna och Huddinge. Vårt upptagningsområde är Stockholm samt Gotland. Utöver detta bedriver vi utomläns- och utlandsverksamhet.

Vi arbetar med innovativa samarbetsformer för att lösa vårt gemensamma uppdrag och driver utveckling genom mer samarbete och decentraliserat beslutsfattande för att skapa förutsättningar att stärka både patientflöden och profession.

Förutom den kliniska verksamheten har vi inom enheten ett stort åtagande avseende forskning och undervisning.

Enheten har idag omkring 280 medarbetare i verksamheten.

Om tjänsten
Som verksamhetschef på ME Öron, Näsa Hals, Hörsel och balans har du ett sammanhållet strategiskt och operativt ansvar för att verksamheten skall uppnå en framgångsrik universitetssjukvård, forskning och utbildning. I tjänsten ingår vidare att säkerställa hållbar kompetensutveckling för att möta framtidens behov av enhetens specialistområden.

I rollen som verksamhetschef ges du en möjlighet att ta ansvar för den personal, de lokaler, den utrustning och den budget som temachef fastställt ska ingå i den verksamhet du förväntas ansvara för.

För närvarande ingår ansvar för fem direktrapporterande sektionschefer som i sin tur har medarbetare anställda i både Huddinge, Solna, på Danderyds och Rosenlunds sjukhus. I uppdraget ingår också att leda en vårdenhetschef som har ansvar för de 10 omvårdnadscheferna och omvårdnadsuppdraget samt vår Omvårdnadsansvariga och vår FOU-chef.

Du ansvarar för den löpande verksamheten och ska säkerställa att den bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer överenskomna miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav på alla siter. Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker kopplat till ovan nämnda områden.

I uppdraget ingår också att ansvara för upprätthållandet av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare har du budgetansvar med löpande resultatuppföljning och rapportering samt ansvar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.

Som verksamhetschef samarbetar du med övriga chefer inom Tema ARM och de angränsande verksamheter och har ett delansvar att aktivt arbeta för effektiva samverkansstrukturer såväl inom temat som över tema- och funktionsgränser.

Du är Karolinska Universitetssjukhusets ambassadör och säkerställer att kvalitetsledningssystemet följs och därmed god kvalitet inom vården.

Tillsammans med övriga chefskollegor i Tema ARM medverkar du till utveckling av den samlade verksamheten. Du rapporterar till Temachef och är en viktig del av temaledningen.

Vi söker
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som ledare i sjukvården med förmågan att se helheten och ta strategiska hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Som ledare är du närvarande och strukturerad, med ett tydligt fokus på personalfrågor, ekonomi och coachning av första linjens chefer. Du har erfarenhet av att både leda komplexa verksamheter och att hantera personalfrågor såväl som erfarenhet av fackligt samarbete.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en transparent och hövlig kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

I din läkarroll har du djup specialistkompetens inom kunskapsområdet för verksamhetens patientgrupper och har ett genuint engagemang för att den senaste evidensbaserade, personcentrerade vården tillämpas och brinner för att förbättra vårdprocesser och forskning tillsammans med andra. Du har egen erfarenhet av forskning och utbildning och vill sprida kompetens och möjliggöra forskning på hög internationell nivå. Du och din enhet kommer att vara delaktigt i flertalet av sjukhusets strategiska projekt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision ”Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag”.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationskrav
Krav:
Legitimerad läkare med specialistbevis i Öron, Näs- och Halssjukdomar
Hög klinisk kompetens och gedigen erfarenhet inom ämnesområdet
Dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag
Genomgångna Chefs- och Ledarskapsprogram

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av ledande befattningar och chefsuppdrag från universitetssjukhus eller länssjukhus
Erfarenhet av SPUR och nationell kvalitetsgranskning av specialiseringsutbildningar
Disputation
Egen forskning

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekrytering.navet@regionstockholm.se.

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2781
Facklig företrädare
  • Jessica Gahm, Läkarföreningen, jessica.gahm@regionstockholm.se
  • Thomas Nordman, Vårdförbundet, tomas.nordman@regionstockholm.se
  • Rune Engleskär, Kommunal, rune.engleskar@regionstockholm.se
  • Birgitta Asplund, Ledarna, birgitta.asplund@regionstockholm.se
  • Robert Heymann, SACO, robert.heymann@regionstockholm.se
  • Mary Brace Sabado, Vision, mary-grace.sabado@regionstockholm.se
Publicerat 2024-05-13
Sista ansökningsdag 2024-06-05

Tillbaka till lediga jobb