Karolinska Universitetssjukhuset, ME Perioperativ medicin Solna

Vill du ta steget mot utveckling och karriärmöjligheter inom din profession? Är du redo att leda i framkanten av obstetrisk omvårdnad? Då är du den vi söker för rollen som Biträdande Universitetssjuksköterska inom obstetrik på Karolinska Universitetssjukhuset!

Du erbjuds

 • att arbeta med högspecialiserad obstetrisk omvårdnad
 • arbeta i en miljö präglad av närheten till forskning och utbildning
 • utvecklings- och karriärvägar inom din profession, synliggjorda genom kompetensstegen

Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten

Som Biträdande Universitetssjuksköterska inom obstetrik ansvarar du för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom ditt specifika område. I ditt uppdrag ingår det att utveckla och stärka vården för den enskilda patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och riktlinjer för att säkerställa evidensbaserade arbetssätt.

Rollens ansvarsområden innefattar att:

 • Sätta patienten i centrum genom arbete med kvalitetsutveckling, baserad på patientcentrerad vård
 • Aktivt verka för god kontakt i tvärprofessionella team
 • Dokumentera rutiner och riktlinjer inom området samt implementera dessa
 • Uppdatera rutiner och riktlinjer enligt befintlig evidens inom patientcentrerad vård
 • Strukturera och presenterar ny kunskap och teknik
 • Vara initiativtagare till samt delta i forskning som bedrivs på avdelningen
 • I samråd med kollegor, ansvara för medarbetarintroduktion och utbildning inom området
 • Med pedagogisk kompetens handleda, utbilda och stödja kollegor
 • Samarbeta med och ingå i nätverk med övriga Biträdande universitetssjuksköterskor inom vår medicinska enhet
 • Arbeta för att skapa ett gott samarbete mellan våra personalkategorier
 • Nätverka regionalt och nationellt för att bevaka specialiteten
 • I tjänsten ingår det att vara kliniskt verksam inom akut och trauma operation med en del av tjänsten avsatt för vårdutveckling.
 • Du ingår i det tvärprofessionella teamet där du har en viktig roll i den patientcentrerade vården.

Vi söker dig som

 • tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra
 • litar på din egen förmåga, är säker och stabil även i mer osäkra sammanhang och har mod att agera efter din egen övertygelse
 • tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för ett bra slutresultat. Du är ansvarsfull och ber om hjälp när du behöver
 • samarbetar för att nå gemensamma mål och tar egna initiativ utifrån de gemensamma målen. Du hjälper dina kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Krav:

 • legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och/eller operationssjukvård
 • minst 5 års klinisk erfarenhet
 • kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde
 • magisterexamen
 • handledarutbildning 7,5 hp/vårdpedagogik 7,5 hp

Att vara biträdande universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm. Läs mer här.

Om rekryteringsprocessen

Tillsättning som biträdande universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Sökande fyller i ansökan stegplacering 5-7 enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan: 

 • bevis om legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • bevis för handledarutbildning/vårdpedagogik 7,5hp - kurs efter kandidatexamen
 • bevis för specialistsjuksköterskeexamen (om krav från arbetsgivare) 
 • bevis på magisterexamen
 • publikationsförteckning
 • studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet. 

I ansökan ska definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alternativt omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp. 

Beskriv i ansökan hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten: 

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2509
Kontakt
 • Martina Rinman, 0724694726
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Solna, vardforbundetsolna.karolinska@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet Huddinge, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-04-22
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb