Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner, Gynekologi o reproduktionsmedicin

Led enheten för reproduktionsmedicinen på Karolinska! Tillsammans med ett team med experter driver du verksamheten framåt och säkerställer dess ledande position inom forskning och vård. Gör verklig skillnad och forma framtidens reproduktionsvård hos oss!

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och utveckla och leda reproduktionsmedicin på Karolinska. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och har ett gemensamt ansvar för vård, produktion, forskning och utbildning samt kvalitet tillsammans med omvårdnadschef och laboratoriechef.

Reproduktionsmedicin bedriver verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Uppdraget omfattar ett mångsidigt reproduktionsmedicinskt fält med tonvikt på vårt högspecialiserade uppdrag inom både assisterad befruktning och gynekologisk endokrinologi. Inom flera av områdets verksamheter är vi nationellt och internationellt ledande. Vid enheten arbetar totalt 45 medarbetare inklusive läkare, laboratoriepersonal, barnmorskor, undersköterskor och administrativ personal. Inom sektionen bedrivs flertalet både kliniska och experimentella forskningsprojekt.

Vi ingår i verksamheten Medicinsk enhet Gynekologi och Reproduktionsmedicin som totalt har cirka 125 medarbetare och inom enheten har vi grupperat patienterna inom de två sektionerna. Målsättningen är att utveckla och tillhandahålla kvalificerad vård inom båda sektionerna.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten
Som sektionschef för enheten har du det medicinska ansvaret för reproduktionsmedicin i Huddinge och vår öppenvårdsmottagning för gynekologisk endokrinologi i Solna. I Huddinge har vi en komplett fertilitetsmottagning inklusive viss kirurgi och vi har en stark forskningsprofil. I Solna har vi en helt integrerad forskningsenhet med klinisk mottagning.

Uppdraget inkluderar ansvar för verksamheten och chefsansvar för läkargruppen. I uppdraget ingår ansvar för det ekonomiska resultatet och att säkerställa att verksamheten följer uppsatta riktlinjer för certifiering och Socialstyrelsens krav. Du har ansvar för att bereda plats för forskning, utbildning och utveckling inom sektionen med målet att optimera vården för patientgrupperna.

Du har tillsammans med omvårdnadschefen och laboratoriechefen vid enheten ansvar för vården inom sektionen och tillsammans ansvarar ni för att säkra att vårdytorna inom uppdraget är bemannade. Du rapporterar till verksamhetschefen.

Vi söker
Dig som är specialistläkare i Obstetrik och gynekologi, gärna med subspecialisering inom reproduktionsmedicin. Det är meriterande om du har erfarenhet av medarbetaransvar och kompetens i ledning, styrning och förbättringsarbete. Forskningserfarenhet är också meriterande.

Förutom ovanstående grundönskemål lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna och att du;
- arbetar målinriktat, fokuserar på resultat, och anpassar dig vid förändrade mål
- arbetar bra med andra människor, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
-leder, motiverar och ger befogenheter för att nå gemensamma mål, samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet 
-planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt och inom uppsatta tidsramar
- anpassar dig till ändrade omständigheter, ändrar synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar

Vi ser det självklart att du delar våra värderingar: Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn.

Kvalifikationer
Krav: Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistbevis obstetrik och gynekologi. 

Meriterande:
- chefserfarenhet
- erfarenhet av kliniskt arbete inom reproduktionsmedicin
- forskningserfarenhet

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekrytering.navet@regionstockholm.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1315
Kontakt
  • Sebastian Brusell Gidlof, 0702-826378
Facklig företrädare
  • Evangelos Patavoukas, Läkarföreningen, evangelos.patavoukas@regionstockholm.se
  • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
  • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
  • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
  • SACO, saco.karolinska@regionstockholm.se
  • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-03-21
Sista ansökningsdag 2024-05-05

Tillbaka till lediga jobb