Inriktning Urologi till Bukoperation PMI Huddinge

Här finns en möjlighet för dig som vill utvecklas och ta ett nästa steg i karriären. Vi söker en operationssjuksköterska för en tjänst som Biträdande Universitetssjuksköterska med vårdansvars- och kunskapsområde Urologi till Huddinge.

Du erbjuds

 • tydlig utvecklings- och karriärväg inom professionen
 • högspecialiserad innovativ operationssjukvård inom en rad olika områden, i en miljö präglad av närheten till forskning och utbildning
 • aktivt delta i forskning som bedrivs på avdelningen
 • Ingå i såväl regionala som nationella nätverk för att vidareutveckla specialiteten
 • 5000kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme och 3500kr i friskvårdsbidrag

Självklart får du även ta del av Karolinska Universitetssjukhusets generella förmåner.

Om tjänsten

Som Biträdande Universitetssjuksköterska inom bukoperation med inriktning Urologikirurgi ansvarar du för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom ditt specifika område. I ditt uppdrag ingår det att utveckla och stärka vården för den enskilda patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och riktlinjer för att säkerställa evidensbaserade arbetssätt.

I tjänsten ingår det att vara kliniskt verksam inom bukoperation med en del av tjänsten avsatt för vårdutveckling. Du ingår i det tvärprofessionella teamet där du har en viktig roll i den patientcentrerade vården.

Vi söker dig som

 • tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
 • litar på din egen förmåga, är säker och stabil även i mer osäkra sammanhang och har mod att agera efter din egen övertygelse
 • tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för ett bra slutresultat. Du är ansvarsfull nog att be om hjälp när du behöver
 • samarbetar för att nå gemensamma mål och tar egna initiativ utifrån de gemensamma målen. Du hjälper dina kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Krav:

Rekryteringsprocess

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset.

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

 • Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)
 • Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen
 • Bevis på medicine licentiatexamen
 • Bevis på medicine doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6)
 • initiera och driva vårdforskning om området (gäller steg 7)

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6926
Kontakt
 • Sara Lundberg, 08-12381659
 • Jacqueline Björklund, 08-12380985
Facklig företrädare
 • Annika Billberg Sundström, Vårdförbundet, annika.billberg-sundstrom@regionstockholm.se
Publicerat 2023-09-29
Sista ansökningsdag 2023-10-20

Tillbaka till lediga jobb