Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Akut och Reparativ Medicin,ME Infektionssjukdomar

Är du specialistutbildad sjuksköterska med genuint intresse för infektionsvård, där du vill vara med och utveckla och kvalitetssäkra vården för våra patienter? Då är det här tjänsten för dig!

Vi erbjuder
Du erbjuds en tjänst som biträdande universitetssjuksköterska där vi ger dig en utvecklande möjlighet där du är drivande till att ny kunskap sprids och implementeras inom enheten. Du kommer kunna initiera, driva och utvärdera den personcentrerade vården samt säkra kompetens genom att undervisa och handleda sjuksköterskor och undersköterskor samt till viss del läkare.

Hos oss kommer du att:

 • Möjlighet att göra skillnad för den akut sjuka patienten varje dag
 • Individuellt anpassad introduktion
 • Bli en del av en välkomnade arbetsgrupp med en hög kompetensnivå. Här drivs vi av att kontinuerligt utveckla vår kunskap och arbetssätt, här kommer du att få bidra med dina specifika erfarenheter. 
 • Upp till 5000kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme med 3500kr i friskvårdsbidrag. 

Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om tjänsten

Uppdraget innebär att du ansvarar för utveckling och kvalitetssäkring av omvårdnad för patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner (HSAI).

Just nu är vi i startgroparna att starta upp I62 i en helt ny tappning. Vår avdelning har två uppdrag – dels ett medicinskt som består i att bedriva personcentrerad vård och dels ett utvecklingsuppdrag som består i att testa nya idéer och arbetssätt.

Du ansvarar för att:

 • bedriva och samordna utvecklingsarbete för omvårdnaden kring patienter med HSAI
 • att utveckla, implementera och följa upp strukturer för säkerhetsrutiner på enheten
 • kontinuerlig utbildning och verksamhetsnära träning av personalgruppen
 • säkerställa både god patientsäkerhet och säker arbetsmiljö vid vård av patienter med HSAI

Uppdraget innefattar omvärldsbevakning gällande forskning och rön samt att upprätthålla nationella och internationella kontakter inom området, med syfte att vidmakthålla en god beredskap för att vårda patienter med HSAI. Utveckling och uppföljning av verksamheten drivs i samråd med Omvårdnadschef (OVC) och Verksamhetsutvecklare beredskap, i enlighet med uppställda mål och givna ramar.

Tjänsten består av 20–50% administrativ tid för uppdraget, tiden planeras innan varje schemaperiod beroende på aktiva projekt och enhetens prioritering den schemaperioden.

 Resterande tid utgörs av klinisk tjänstgöring bestående av arbete på avdelningen, enhetens behov styr fördelningen.

Vi söker

Vi söker dig som:

 • Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. 
 • Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
 • Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
 • Kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 
 • Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. 

Kvalifikationer

Krav:

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i infektionssjukvård, akutsjukvård eller medicinskvård med minst formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm Magisterexamen inom relevant område för denna tjänst Minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete Handledarutbildning, 7.5 HP 

Meriterande:

Erfarenhet av att driva egna projekt.   

Ansökan

Att vara Biträdande Universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm. Att vara Universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 6 eller 7 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska/Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset 

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)   Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen  Bevis på medicine licentiatexamen Bevis på medicine doktorsexamen Publikationsförteckning Studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

följa aktuell forskning och utveckling driva att aktuell kunskap implementeras initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter handleda/undervisa kollegor och/eller studenter initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6) initiera och driva vårdforskning om området (gäller steg 7)

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Varmt välkommen att söka!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4749
Kontakt
 • Zahra Boulhaoua, 0725-981228
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Solna, vardforbundetsolna.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-11

Tillbaka till lediga jobb