Högspecialiserad smärtrehabilitering inom Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm söker specialistläkare! 

 

Vårt anställningserbjudande

Till högspecialiserad smärtrehabilitering remitteras patienter som är 18 år och äldre som lider av ett långvarigt smärttillstånd och är i behov av multimodal rehabilitering. Inom patientgruppen som handläggs på enheten återfinns många olika diagnoser avseende den långvariga smärtan samt även en uttalad samsjuklighet ofta inom det psykiatriska området. En stor diagnosgrupp på enheten är patienter med EDS/överrörlighetsproblematik och särskilda grupper av patienter som handläggs på enheten är unga vuxna, patienter med språktolkbehov samt patienter som söker ofta på akutsjukhuset. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator samt medicinsk sekreterare. En teammedlem innehar även rollen som teamsamordnare.

Då vi är en universitetsklinik ingår förutom kliniskt arbete med patienter tillsammans med teamet även delar som att bidra till den ständiga utvecklingen av verksamheten, vilket innefattar samarbete både inom och utanför den egna verksamheten. Undervisning, inom den egna professionen, till övriga professioner samt till studenter, patienter och anhöriga ingår också som en självklar del. Vi hälsar dig välkommen som är intresserad av att bidra till att utveckla högspecialiserad smärtrehabilitering både inom regionen såväl som nationellt!

 

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består i att leda ett eller flera team, upplägg kan variera utifrån stöd/samarbete med underläkare. Läkaren bär det medicinska ansvaret i teamet och är en viktig person avseende att leda teamet ur rehabiliteringsmedicinska aspekter i den multiprofessionella rehabiliteringen runt varje patient och att bidra till nödvändig utveckling i det kliniska arbetet för att möta patienternas behov.

Det ingår även att leda underläkare i det kliniska arbetet, samt att bidra till att ge studenter från olika professioner en lärorik placering.

Målsättningen på sikt är att du ska bli en av de läkare som har god kännedom om verksamheten och kan bidra till utveckling och förändring av verksamheten utifrån behov, detta i dialog med chefer och rehab- och vårdutvecklare.

 

Kvalifikationer

Legitimerad läkare med specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin alternativt smärtspecialist med annan specialistkompetens i botten, exempelvis inom anestesi, allmänmedicin eller psykiatri.

Forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande samt även tidigare erfarenhet av multiprofessionellt teamarbete.

 

Personliga egenskaper

I det mångfasetterade arbete som denna tjänst innebär kan många olika typer av personliga egenskaper vara av stort värde. Personlig mognad, flexibilitet och god samarbetsförmåga kan komma till stor nytta i det nära samarbetet inom teamet. I rollen som medicinsk ansvarig läkare inom teamet är det även viktigt med förmåga till ledarskap samt helhetssyn för att inkludera rösterna från alla i teamet ingående professioner. I det direkta patientarbetet är det viktigt med problemlösande förmåga och att arbeta strukturerat. 

 

Ansökan LUS-tjänst

Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Danderyds sjukhus.

För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:

  • Legitimationsbevis läkare
  • Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
  • Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
  • Ev publikationsförteckning
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 % eller lägre efter överenskommelse
Ort Danderyd
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4472
Kontakt
  • Karin Uhlin, karin.uhlin@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Läkarförbundet fackförening , 08-7903300
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb