Karolinska Universitetssjukhuset, Perioperativ medicin och intensivvård, Perioperativ medicin Huddinge

Är du en anestesiolog som söker ett stimulerande och utvecklande arbete där du också kan forska och undervisa. Läs mer här - vi erbjuder en spännande tjänst på Karolinska i Huddinge!

Vi erbjuder
Hos oss kommer du få:

  • stimulerande arbete på ett universitetssjukhus med en bred akut- och elektiv verksamhet
  • unik möjlighet att arbeta med och utveckla högspecialiserad vård
  • goda möjligheter till egen forskning och att bedriva undervisning

Du kommer självklart även att kunna ta del av de erbjudanden och förmåner som erbjuds på Karolinska Universitetssjukhuset såsom bland annat generöst friskvårdsbidrag samt bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om oss
Perioperativ medicin och Intensivvård (PMI) Karolinska är en av Sveriges största verksamheter inom anestesi och intensivvård. Kombinationen av en bred akutverksamhet med flera spetsområden som tillsammans med välorganiserad klinisk utbildning, ger goda möjligheter till forskning och skapar en mycket stimulerande arbetsplats.

Operationsverksamheten på Karolinska Huddinge innefattar bland annat avancerad anestesi inom organtransplantation, stor bukkirurgi inklusive robotingrepp, ÖNH och obstetrik med specialistmödravård. Vi har även ett omfattande akutuppdrag inklusive uppdraget för akut ÖNH-verksamhet. Hos oss ingår även arbete inom avancerad pre- och postoperativ verksamhet samt en öppenvårdsoperation. På vår intensivvårdsavdelning vårdas både vuxna och barn för högspecialiserad och allmän intensivvård. Vi har ett nära samarbete med simulatorcentrum, CAMST.

Om tjänsten
Vi ger utrymme och möjlighet till fortbildning och forskning. Du kan också välja att fördjupa dig, leda och driva utvecklingen inom ett specifikt område En stor del av vårt uppdrag är att säkerställa god återväxt det vill säga handleda och utbilda blivande kollegor och studenter i alla yrkeskategorier

Annonsen avser arbete dagtid såväl som jourtid. I nuläget finns det tre jourlinjer samt en beredskapslinje. Uppdraget gäller tillsvidare.

Vi söker
Vi söker dig som:

  • arbetar bra med andra; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. tar ansvar för din uppgift.
  • är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.
  • har förmåga att sätta sig in i andras perspektiv och situation.
  • fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis i anestesiologi och intensivvård.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4431
Kontakt
  • Joana Madeira Lilliehöök, 08-12383171
Facklig företrädare
  • Mitua Mehra, Läkarföreningen, mitua.mehra@regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tillbaka till lediga jobb