Karolinska Universitetssjukhuset, Thoraxoperation Solna

Vi söker en engagerad biträdande universitetssjuksköterska steg 5 med uppdraget att omvärldsbevaka thoraxanestesi. Varmt välkommen med din ansökan!

Du erbjuds

 • en central roll i att stödja och främja högkvalitativ vård och en vårdmiljö som sätter patienten i centrum
 • att främja utvecklingen av thoraxanestesi genom att omvärldsbevaka området
 • att starta och aktivt genomföra forskning inom området
 • du upp till 5000kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme med 3500kr i friskvårdsbidrag

Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten

Som biträdande universitetssjuksköterska representerar du sjukhuset både internt och externt och förväntas ha god kännedom om sjukhusets vision, värderingar, strategier och mål. Genom ett långsiktigt och övergripande perspektiv på verksamheten främjar du en positiv arbetsmoral och strävar efter att skapa en trivsam arbetsmiljö där patienternas behov alltid prioriteras.

Som en del av ditt uppdrag samarbetar du med andra biträdande universitetssjuksköterskor, universitetssjuksköterskor och omvårdnadsansvariga inom Perioperativ medicin och intensivvård (PMI). Du är direkt underställd omvårdnadschefen för funktionsenheten thoraxoperation.

I rollen ansvarar du för omvärldsbevakning av thoraxanestesi. Att omvärldsbevaka innebär att du exempelvis deltar i kongresser samt lokala, nationella och regionala nätverk. Det innebär även att du tar initiativ till olika projekt. Du är delaktig i utvecklingen och att främja vården inom thoraxanestesi. Ansvaret innebär att du planerar och ser till att medarbetarna introduceras, utbildas samt utvärderar verksamhetens utbildnings- och forskningsbehov inom området. Därtill skapar och upprätthåller du goda relationer mellan olika avdelningar och verksamheter inom sjukhuset.

Vi söker dig som

 • tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare
 • arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar och kommunicerar
 • är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer
 • har god förståelse för hur personer tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren

Kvalifikationer 

Krav:

 • legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård
 • minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska
 • magisterexamen
 • kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde
 • handledarutbildning, 7,5 hp

Att vara biträdande universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

Meriterande:

 • erfarenhet av att driva egna projekt
 • tidigare erfarenhet av arbete inom thoraxanestesi

Om rekryteringsprocessen

Tillsättning som biträdande universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset   

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

 • bevis om legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • bevis för handledarutbildning Vårdpedagogik 7,5 hp -kurs efter kandidatexamen
 • bevis för specialistsjuksköterskeexamen
 • bevis på magisterexamen
 • publikationsförteckning
 • studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet

I ansökan ska definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alternativt omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp. 

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten: 

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2012
Kontakt
 • Jennie Sandberg, 08-12377075
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Susan Salman, susan.salman@regionstockholm.se
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-01

Tillbaka till lediga jobb