Funktion Perioperativ medicin och intensivvård i Huddinge

Här finns en möjlighet för dig som vill utvecklas och ta ett nästa steg i karriären. Vi söker en operationssjuksköterska för en tjänst som Biträdande Universitetssjuksköterska med vårdansvars- och kunskapsområde Övre abdominell kirurgi till Huddinge.

Du erbjuds

 • en individuellt anpassad introduktion efter dina individuella kunskaper och behov
 • möjlighet att jobba med högspecialiserad innovativ operationssjukvård inom en rad olika områden, i en miljö präglad av närheten till forskning och utbildning
 • en arbetsplats som uppmuntrar och möjliggör kompetensutveckling
 • kollegor som stöttar, har roligt och vill utvecklas tillsammans
 • 5000kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme och 3500kr i friskvårdsbidrag samt tillgång till våra fina personalgym

Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig!

Om tjänsten

På Bukoperation i Huddinge opererar vi robot dagligen i alla patientflöden, så som gynekologi, urologi, övre abdominell kirurgi och transplantation. På avdelningen opererar vi även patienter som är i behov av avancerad öppen kirurgi. Vi är stolta över att kunna bedriva vår verksamhet i helt nybyggda lokaler som är utrustade med den senaste tekniken.

Som Biträdande Universitetssjuksköterska inom bukoperation med inriktning Övre buk ansvarar du för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom ditt specifika område. I ditt uppdrag ingår det att utveckla och stärka vården för den enskilda patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och riktlinjer för att säkerställa evidensbaserade arbetssätt.

Rollens ansvarsområden innefattar att:

 • Sätta patienten i centrum genom arbete med kvalitetsutveckling, baserad på patientcentrerad vård
 • Aktivt verka för god kontakt i tvärprofessionella team
 • Dokumentera rutiner och riktlinjer inom området samt implementera dessa
 • Uppdatera rutiner och riktlinjer enligt befintlig evidens inom patientcentrerad vård
 • Strukturera och presenterar ny kunskap och teknik
 • Vara initiativtagare till samt delta i forskning som bedrivs på avdelningen
 • I samråd med kollegor, ansvara för medarbetarintroduktion och utbildning inom området
 • Med pedagogisk kompetens handleda, utbilda och stödja kollegor
 • Samarbeta med och ingå i nätverk med övriga Biträdande universitetssjuksköterskor inom vår medicinska enhet
 • Arbeta för att skapa ett gott samarbete mellan våra personalkategorier
 • Nätverka regionalt och nationellt för att bevaka specialiteten

I tjänsten ingår det att vara kliniskt verksam inom bukoperation med en del av tjänsten avsatt för vårdutveckling. Du ingår i det tvärprofessionella teamet där du har en viktig roll i den patientcentrerade vården.

Vi söker dig som

 • tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
 • litar på din egen förmåga, är säker och stabil även i mer osäkra sammanhang och har mod att agera efter din egen övertygelse.
 • du tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för ett bra slutresultat. Du är ansvarsfull nog att be om hjälp när du behöver.
 • du samarbetar för att nå gemensamma mål och tar egna initiativ utifrån de gemensamma målen.
 • du hjälper dina kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs.

Kvalifikationer

Krav:

Rekryteringsprocess

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset.

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

 • bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)
 • Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen
 • bevis på medicine licentiatexamen
 • bevis på medicine doktorsexamen
 • publikationsförteckning
 • studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6)
 • initiera och driva vårdforskning om området (gäller steg 7)

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överrenskommelse
Löneform enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6925
Kontakt
 • Jacqueline Björklund, 08-12380985
 • Sara Lundberg, 08-12381659
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Solna, vardforbundetsolna.karolinska@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet Huddinge, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-09-26
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb