Södersjukhuset AB, Specialistvård, Infektionskliniken-Venhälsan, Inf/Ven avdelning 10

Omvårdnadsledare steg 5 vårdområde Infektionssjukvård

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av Sveriges största förlossningskliniker med omkring 6300 förlossningar senaste året. Södersjukhuset har cirka 4800 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 130 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss på Södersjukhuset är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Vår vision är att vara Sveriges ledande akutsjukhus. Läs mer om hur det är att jobba och trivas hos oss. 

Är du sjuksköterska med magisterexamen/specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård/ medicinsk vård med inriktning mot infektionssjukdomar och vill leda, utveckla och kvalitetssäkra omvårdnaden för patienterna på infektionsavdelningarna 8 och 10? Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som omvårdnadsledare på en spännande och lärorik arbetsplats, där du får möjlighet att bidra med din kunskap för patientens bästa, både på ett strategiskt och operativt plan. 

Om oss

Här behandlas alla typer av infektionssjukdomar och våra patienter kommer huvudsakligen via SÖS-akuten eller från medicinsk intensivvård. Infektionskliniken har 36 vårdplatser som är fördelade på avdelning 8 och 10. Avdelningarna är nya och fräscha med enbart enkelrum och på avdelning 8 har vi möjlighet att ta emot luftburna smittor då vi har rum med slussar och egna ingångar utifrån.

Vi ser oss som en enhet och vi roterar mellan avdelningarna. Vi är ett positivt multinationellt gäng som ser fram emot nya kollegor! Vi är i olika åldrar och strävar efter jämn könsfördelning och har en kultur där det är högt i tak och tar tacksamt emot medarbetares tankar och initiativ.   

Arbetsuppgifter:  

Du har ett delegerat ansvar för utvecklingen av det kliniska vårdområdet infektionssjukvård inom verksamheten i samverkan med vårdenhetschef och interprofessionella team både inom och utom verksamhetsområdet. Det innebär att du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda, samordna och utveckla vården inom vårdområdet. I daglig drift är du en förbild samt ett stöd för hela vårdteamet med fokus på kvalitet och patientflöde. Du bidrar också till introduktion, handledning samt utbildning av omvårdnadspersonal. Du ska utveckla verksamhetens riktlinjer och arbetssätt i omvårdnad inom ditt  vårdområde utifrån aktuell forskning och evidens samt ansvara för kontinuerlig uppdatering av riktlinjerna.   

Arbetet på infektionskliniken kräver god kunskap kring våra vanligaste infektionsdiagnoser, ex. pneumoni och sepsis. 

Vi vill trygga kompetensen hos medarbetarna och medvetandegöra vikten av tidig identifiering av sepsis på vårdavdelning. Det är av största vikt att säkerställa en god och säker vårdprocess vid sepsis. Den initiala handläggningen är avgörande för prognosen vid sepsis. Som omvårdnadsledare för infektionssjukvård ingår man i Södersjukhusets sepsisgrupp. Pneumoni är också en av våra vanligaste diagnoser, där det finns behov av att utveckla omvårdnaden för patienter med andningsproblematik.

Som omvårdnadsledare arbetar du enligt steg 5 i kompetensstegen för sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor/ barnmorskor i Region Stockholm som 80 % kliniskt verksam med eget patientansvar och 20 % med klinisk omvårdnadsutveckling i ditt vårdområde. 

Kvalifikationer: 

Att vara omvårdnadsledare innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm. Formell kompetens innebär att du uppfyller någon av nedanstående: 

 • Specialistsjuksköterska infektionssjukvård/medicinsk vård med inriktning infektionssjukdomar

Samt: 

 • Klinisk erfarenhet av arbete på infektionsklinik (minst 5 år)
 • Vårdpedagogik/Handledarutbildning inom hälso- och sjukvård (7,5 högskolepoäng)

Välkommen med din ansökan som ska innehålla: 

 • Personligt brev med beskrivning hur du tänker utföra vårdområdets arbetsuppgifter samt hur det kommer att gagna patienten
 • CV
 • Tjänstgöringsintyg (klinisk erfarenhet)
 • Examensbevis leg sjuksköterska/barnmorska med magister eller specialistsjuksköterska
 • Bevis om legitimation från Socialstyrelsen
 • Kursintyg Vårdpedagogik/handledarutbildning (7,5 hp) 

För ytterligare information kontakta

Stina Petersson, vårdenhetschef avd 10, tel 08–12363265, e-post: stina.petersson@regionstockholm.se

Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6845
Kontakt
 • Ann-Charlotte Forsberg, 08-12362517
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet centra söder, 070-4843310
Publicerat 2024-06-25
Sista ansökningsdag 2024-07-12

Tillbaka till lediga jobb