Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Perioperativ medicin och intensivvård

Är du intensivvårdssjuksköterska och intresserad av att utveckla och driva vården framåt? Nu söker vi en Biträdande Universitetssjuksköterska till intensivvården!

Vi erbjuder

Hos oss kommer du att:

 • Utveckla, följa upp och utbilda hur vi inom intensivvården kan arbeta för att förebygga smittspridning, vårdrelaterade infektioner och att patienten erhåller en vård byggd på en god hygienisk standard.
 • Bli en del av en välkomnade arbetsgrupp med en hög kompetensnivå. Här drivs vi av att kontinuerligt utveckla vår kunskap och arbetssätt, här kommer du att få bidra med dina specifika erfarenheter.
 • Upp till 5000kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme med 3500kr i friskvårdsbidrag.

Vill du läsa mer om våra medarbetarförmåner kan du läsa här.

Om tjänsten

Uppdraget innebär att du har ett ansvar i att företräda sjukhuset. Du är väl insatt i sjukhusets och funktionsområdets vision, värderingar, strategier och mål. Du arbetar långsiktigt och har ett helhetsperspektiv över verksamheten. Du arbetar på ett föredömligt sätt, verkar för en god arbetsmoral samt verkar för en god arbetsmiljö med patienten i centrum utifrån våra värderingar. Du kommer även vara en förebild i det kliniska arbetet.

Rollens ansvarsområden innefattar:

 • Skriftliga rutiner, metoder och riktlinjer inom området dokumenteras och implementeras
 • Enligt befintlig evidens uppdatera lokala instruktioner
 • Undervisa och implementera ny kunskap och teknik
 • Vara initiativtagare och delta i forskning/förbättringsarbete inom området
 • Ansvara för medarbetarens introduktion och utbildning inom området
 • Genom deltagande i bland annat kongresser och lokala, nationella och regionala nätverk
  omvärldsbevaka området
 • Driva och vara delaktig i olika utvecklingsprojekt
 • Aktivt delta på möten med andra ansvariga för vårdhygien inom PMI och Karolinska i stort
 • Arbeta för att vårdhygiensarbetet inkluderar patient och närstående
 • Arbeta för att smittskyddsarbetet och förebyggandet av vårdrelaterade infektioner följer patienten genom vårdkedjan

Tjänsten består av 80% kliniskt arbete som intensivvårdssjuksköterska och 20% administrativt arbete. Detta kan variera i fördelning beroende på behovet inom verksamheten.

Vi söker

Vi söker dig som:

 • tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

 • arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.

 • har god förståelse för hur personer tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.

 • kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Kvalifikationer

Krav:

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård med formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm.
 • Minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete
 • Handledarutbildning, 7.5 HP

Meriterande:

 • Erfarenhet av att driva egna projekt.

Om rekryteringsprocessen

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska / Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset.

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad med två personer och bifogar till ansökan:

 • Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)
 • Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen
 • Bevis på medicine licentiatexamen
 • Bevis på medicine doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6)
 • initiera och drivavårdforskning om området (gäller steg 7)

Undvik förkortningar i ansökan.

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3851
Kontakt
 • Rebecka Schmidt, 072-5823251
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Solna, vardforbundetsolna.karolinska@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet Huddinge, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-06-13

Tillbaka till lediga jobb