Karolinska Universitetssjukhuset

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vi arbetar på Karolinska enligt våra värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och självklart ska du som chef och medarbetare dela dessa värderingar. Vårt förhållningssätt till våra kollegor är att ”Tillsammans är vi Karolinska” vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att alla verksamheter inom sjukhuset ska lyckas

Vi söker nu en sektionschef till sektionen för Käkkirurgi och käkortopedi som ingår i medicinsk enhet Plastikkirurgi och käkirurgi med verksamhet i Solna och Huddinge. Du kommer att ha din huvudplacering i Solna. Ditt uppdrag blir att leda en av de mest spännande verksamheterna inom sitt område och säkra att vi jobbar inom alla våra tre uppdrag – vård, forskning och utbildning.

Om tjänsten

Som sektionschef utformar och resurssätter du med kompetenser utifrån patienternas behov. Du har direkt personalansvar för cirka 10 käkkirurger, 1-3 ST-tandläkare och 3 käkortopeder.  

Sektionen fokuserar på mottagning och kirurgi gällande avancerad käkkirurg och käkortopedi inom alla områden. Verksamheten omfattar även det allmänna uppdraget vilket innefattar akut verksamhet, jourtjänstgöring, utbildning samt verksamhet på avdelningen.

Du har ett nära samarbete med ett antal interprofessionella och interdisciplinära team. Du förväntas delta i utvecklings- och förbättringsarbete för att optimera flödena inom patientflödena där verksamheten är delaktig och skapa mesta möjliga värde för patienterna. Du har egen budget och produktionsuppdrag.

Du har också ett sammanhållet ansvar för integration av vård (utfall/ kvalitet och produktion), forskning och utbildning samt ekonomi och arbetsmiljö utifrån uppdrag från verksamhetschef.

Uppdraget omfattar cirka 50% tjänst som chef och du rapporterar direkt till verksamhetschefen, resterande tid arbetar du inom din kliniska grundtjänst.

Vi söker

Du är en handlingskraftig, driven ledare, lyhörd för patienternas behov och brinner för uppdraget. Rollen förutsätter erfarenhet från kliniskt arbete och att du har en förmåga att se helheten. Du är en inspirerande och duktig ledare som har erfarenhet av praktiskt förbättringsarbete och projektarbete i team. Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha akademisk utbildning motsvarande minst kandidatexamen samt klinisk erfarenhet. Starkt meriterande är att inneha specialistkompetens inom käkkirurgi eller ortodonti – med inriktning mot käkortopedi, helst med erfarenhet av dessa verksamheter inom ramen för ett universitetssjukhus eller akutsjukhus. Erfarenhet av forskning, utbildning och tidigare chefserfarenhet är även de starka meriter.

Om rekryteringsprocessen

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

Viktig information till dig som söker tjänsten med grundanställning som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna (Stockholm)
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3697
Kontakt
  • Alexander Ahlberg (verksamhetschef), 072-5840857
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
  • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
  • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
  • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
  • SACO, saco.karolinska.karolinska@regionstockholm.se
  • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-04-20
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb