Vill du göra något meningsfullt? Här får du chansen att verkligen göra skillnad och hjälpa människor.

Vårt verksamhetsområde utför hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering, trygghetsjour med nattpatruller samt personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice. All vård och omsorg utförs i kunds hem.

Vi bedriver verksamhet dygnet runt alla dagar om året.

Hos oss jobbar bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, personliga assistenter samt ledsagare.

分享链接到:


发送申请

返回职位空缺页面