Vill du göra något meningsfullt? Här får du chansen att verkligen göra skillnad och hjälpa människor.

Verksamhetsområdet Vård- och omsorgsboende erbjuder vård- och omsorg i särskilt boende, varav vissa med demensinriktning. Hos oss finns även dagverksamhet.

Vi bedriver vår verksamhet dygnet runt alla dagar om året.

Hos oss jobbar bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 

分享链接到:


发送申请

返回职位空缺页面