Karolinska Universitetssjukhuset, Bukoperation PMI Huddinge

Här finns en möjlighet för dig som vill utvecklas och ta ett nästa steg i karriären. Vi söker en biträdande universitetssjuksköterska med vårdansvars- och kunskapsområde Gynekologi till Perioperativ Medicin och intensivvård i Huddinge!

Du erbjuds

 • att arbeta med högspecialiserad innovativ operationssjukvård så som gynekologi, urologi, övre abdominell kirurgi och transplantation. Vi är stolta över att kunna bedriva vår verksamhet i helt nybyggda lokaler som är utrustade med den senaste tekniken!
 • en arbetsmiljö präglad av närheten till forskning och utbildning
 • utvecklings- och karriärvägar inom din profession, synliggjorda genom kompetensstegen

Du kommer självklart även att få ta del av de generella medarbetarerbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder. 

Om tjänsten

Som biträdande universitetssjuksköterska inom bukoperation med inriktning gynekologi ansvarar du för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom området. I uppdraget ingår att utveckla och stärka vården för den enskilda patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och riktlinjer för att säkerställa evidensbaserade arbetssätt.

Rollens ansvarsområden innefattar att:

 • sätta patienten i centrum med hjälp av kvalitetsutveckling baserad på patientcentrerad vård
 • aktivt verka för god kontakt i tvärprofessionella team
 • dokumentera rutiner och riktlinjer inom området samt implementera dessa
 • uppdatera rutiner och riktlinjer enligt befintlig evidens inom patientcentrerad vård
 • strukturera och presentera ny kunskap och teknik inom området
 • ta initiativ till samt delta i forskning som bedrivs på avdelningen
 • i samråd med kollegor ansvara för medarbetarintroduktion och utbildning inom området 
 • pedagogiskt handleda, utbilda och stödja kollegor 
 • samarbeta med och ingå i nätverk med övriga biträdande universitetssjuksköterskor inom vår medicinska enhet
 • arbeta för ett gott samarbete mellan våra personalkategorier
 • nätverka regionalt och nationellt för att bevaka specialiteten

Tjänsten fördelas till 80% kliniskt arbete inom bukoperation respektive 20% för vårdutveckling inom gynekologiska området.

Vi använder oss av fasta åttaveckors scheman och lätthelgsplanering, vilket våra medarbetare uppskattar. Tjänsten innefattar tvåskift med arbete var fjärde helg.

Vi söker dig som

 • tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat
 • litar på din egen förmåga, är säker och stabil även i mer osäkra sammanhang och har mod att agera efter din egen övertygelse
 • tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för ett bra slutresultat. Du är ansvarsfull nog att be om hjälp när du behöver
 • samarbetar för att nå gemensamma mål och tar egna initiativ utifrån de gemensamma målen. Du hjälper dina kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Krav

 • legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operation
 • minst 5 års klinisk erfarenhet
 • kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde
 • magisterexamen
 • handledarutbildning/vårdpedagogik 7,5 hp

Att vara biträdande universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

Meriterande

 • 3 års erfarenhet som operationssjuksköterska

Om rekryteringsprocessen

Tillsättning som biträdande universitetssjuksköterska/universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset   

Sökande fyller i ansökan stegplacering enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan: 

 • bevis om legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • bevis för handledarutbildning/vårdpedagogik 7,5 hp -kurs efter kandidatexamen
 • bevis för specialistsjuksköterskeexamen (om krav från arbetsgivare) 
 • bevis på magisterexamen publikationsförteckning
 • studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet. 

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp. 

Beskriv i ansökan hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten: 

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2043
Kontakt
 • Anneli Nilsson, 08-12380644
 • Jacqueline Björklund, 08-12380985
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Huddinge, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-03-28
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb