Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, Huvud- hals- & hudcancer

Är du en inspirerande ledare som har specialistbevis Öron Näsa Hals? Vi söker en sektionschef till vår sektion Huvud- och halscancerkirurgi som är en enhet under Medicinsk enhet Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer (HHLH). Läs mer och sök här!

Vi erbjuder
Rollen som sektionschef innebär att du leder och fördelar arbetet för din personal inom flödet från utredning till behandling och uppföljning. Vidare innebär det ett interprofessionellt och interdisciplinärt team med patientrepresentation. Din roll kommer att vara förenad med klinisk tjänstgöring 50% och 50% sektionschef. Du rapporterar till verksamhetschef ME HHLH och ingår i den medicinska enhetens ledningsgrupp.

Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart ta del av de förmåner som vi erbjuder. Läs mer här.

Var med och led framtidens hälso- och sjukvård
Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman och vår vision är att  bedriva världsledande vård, utbildning och forskning inom vårdens alla delar för en förbättrad livskvalitet och överlevnad för patienter med tumörsjukdom.

Cancersjukvården inom Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet är sedan 25e mars 2020 ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre av OECI, Organization of European Cancer Institutes. Vår vision ”Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle.

Inom Medicinsk Enhet Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer, finns fyra patientflöden: Lungcancer, Huvud- och halscancerkirurgi, Hudtumörer och Okända primärtumörer samt ST utbildning inom Onkologi.

Om oss
Vår sektion, Huvud- och halscancerkirurgi består av ett team om totalt 13 läkare. Vi gör avancerade ingrepp inom huvud-hals regionen och samarbetar nära med onkologer som har lång och bred erfarenhet av strål- och brachyterapi. Vår enhet har en mycket god vårdkedja kring handhavande av patienter med Huvud-hals cancer och har också sedan länge väl inarbetade rutiner och samarbete med övriga kringfunktioner.

Om tjänsten som sektionschef har du det övergripande ansvaret för
- Att leda det interprofessionella och interdisciplinära teamet kring utredning, utveckling- och förbättringsarbetet för att optimera flödena för huvudhalscancerpatienter.
- Kvalitetsutfall för samtliga patienter som vårdas inom patientflödet
- Att ha ett nära samarbete med omvårdnadsorganisation, funktionsenheter och andra sektionschefer för att optimera flödena inom ME HHLH samt med ME Öron näsa hals.
- Att organisera och använda resurserna på ett effektivt sätt inom hela patientflödet
- Att medarbetarna inom patientflödet får de förutsättningar som krävs för att driva arbetet och prioritera resurser där så krävs
- Att utveckla det integrerade vård-/FoU-uppdraget för den aktuella patientgruppen, patientflödesteamets arbete och för att internt och externt representera Karolinska Universitetssjukhuset gällande den aktuella patientgrupper
- I uppdraget ingår även ansvar för omvärldsperspektiv i form av kunskap om ”best practice”, nationella och internationella exempel, innovationsinitiativ och aktuell forskning avseende patientflödets kompetensområde och medicinska expertis.

Vi söker
Vi söker dig som är en handlingskraftig, driven ledare med lyhördhet för patientgruppens behov. Rollen förutsätter några års erfarenhet av kliniskt arbete inom diagnosgruppen och att du har förmåga att se helheten. Du har en gedigen specialistkunskap inom huvud- och halscancerområdet och arbetar aktivt med huvud- och halscancerpatienter.

Du är en inspirerande ledare som har erfarenhet av praktiskt förbättringsarbete och projektarbete i team. Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sina yrkesroller och i organisationen.

Kvalifikationer
Krav: Specialistbevis i Öron-, näs- och halssjukdomar

Meriterande: God akademisk kompetens och erfarenhet av forskning och undervisning. Vi ser gärna att du är disputerad.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Urvalsprocessen påbörjas först efter att testerna är genomförda. 

Din ansökan inte är komplett förrän du genomfört testerna.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänsten med grundanställning som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4298
Kontakt
  • Signe Friesland, 073-6251959
Facklig företrädare
  • Alexandra Elliot, 08-12376126
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-07-09

Tillbaka till lediga jobb