Karolinska Universitetssjukhuset

Vill du vara med och leda en del av ett målmedvetet och fokuserat chefsteam och ta chansen att bidra till att utveckla reproduktionsmedicin på Karolinska? Kanske har du tidigare erfarenhet av att leda och är nyfiken på vad Reproduktionsmedicin på Karolinska har att erbjuda? Då är det dig vi söker!”

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och utveckla och leda reproduktionsmedicin på Karolinska. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och har ett gemensamt ansvar för vård, produktion, forskning och utbildning samt kvalitet tillsammans med omvårdnadschef och laboratoriechef.

Reproduktionsmedicin bedriver verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Uppdraget omfattar ett mångsidigt reproduktionsmedicinskt fält med tonvikt på vårt högspecialiserade uppdrag inom både assisterad befruktning och gynekologisk endokrinologi. Inom flera av områdets verksamheter är vi nationellt och internationellt ledande. Vid enheten arbetar totalt 45 medarbetare inklusive läkare, laboratoriepersonal, barnmorskor, undersköterskor och administrativ personal. Inom sektionen bedrivs flertalet både kliniska och experimentella forskningsprojekt.

Reproduktionsmedicin ingår i verksamheten Medicinsk enhet Gynekologi och Reproduktionsmedicin som totalt har cirka 125 medarbetare. Inom enheten har vi grupperat patienterna inom två sektioner; Gynekologi och Reproduktionsmedicin. Målsättningen är att utveckla och tillhandahålla kvalificerad vård inom båda sektionerna. 

Du kommer att få ta del av de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om tjänsten
Som sektionschef för Reproduktionsmedicin har du det medicinska ansvaret för reproduktionsmedicin i Huddinge och vår öppenvårdsmottagning för gynekologisk endokrinologi i Solna. I Huddinge har vi en komplett fertilitetsmottagning inklusive viss kirurgi och vi har en stark forskningsprofil. I Solna har vi en helt integrerad forskningsenhet med klinisk mottagning.

Uppdraget inkluderar ansvar för verksamheten och chefsansvar för läkargruppen. I uppdraget ingår ansvar för det ekonomiska resultatet och att säkerställa att verksamheten följer uppsatta riktlinjer för certifiering och Socialstyrelsens krav. Du har ansvar för att bereda plats för forskning, utbildning och utveckling inom sektionen med målet att optimera vården för patientgrupperna.

Du har tillsammans med omvårdnadschefen och laboratoriechefen vid enheten ansvar för vården inom sektionen och tillsammans ansvarar ni för att säkra att vårdytorna inom uppdraget är bemannade. Du rapporterar till verksamhetschefen.

Vi söker
Vi söker dig som är specialistläkare i gynekologi och obstetrik, gärna med subspecialisering inom reproduktionsmedicin. Det är meriterande om du har erfarenhet av medarbetaransvar och kompetens i ledning, styrning och förbättringsarbete. Forskningserfarenhet är också meriterande.

Du agerar som ett föredöme, visar personlig omtanke och motiverar dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen. Uppdraget förutsätter ett tätt samarbete med övriga chefer på enheten vilket gör att du behöver vara flexibel, lyhörd och ha en god samarbetsförmåga.

Du delar Karolinskas värderingar Ansvar - Medmänsklighet – Helhetssyn

Kvalifikationer
Krav: Specialistbevis i gynekologi och obstetrik

Meriterande: Chefserfarenhet, erfarenhet av kliniskt arbete inom reproduktionsmedicin, forskningserfarenhet

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekrytering.navet@regionstockholm.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2579
Kontakt
  • Sebastian Brusell Gidlöf, 070-2826378
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
  • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
  • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
  • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
  • SACO, saco.karolinska.karolinska@regionstockholm.se
  • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-23

Tillbaka till lediga jobb