Medicinsk Enhet Perioperativ medicin Solna

Är du operationssjuksköterska och drivs av att driva vården framåt inom vårdhygien? Vi söker Biträdande Universitetssjuksköterska, steg 5 med ansvar inom Perioperativ vårdhygien och aseptik till Operation och pre- och postop i Solna.

Vi erbjuder

Med denna tjänst erbjuder vi dig:

 • Personlig kunskapsutveckling
 • Att driva utvecklingen av hygienfrågor 
 • Att delta i tvärprofessionella team inom sjukhuset men ibland även i nationella och internationella samverkansforum.
 • Kombinera med klinisk tjänstgöring
 • Upp till 5000kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme med 3500kr i friskvårdsbidrag.
 • Skriver du på nytt anställningsavtal innan den 30 april finns möjlighet till "sign-on-bonus" om max 20 000kr. Lär mer om villkoren här.

Du kan även ta del av Karolinska Universitetssjukhusets generella erbjudanden för medarbetare där vi nu även kan erbjuda en sign-on bonus. Läs här för mer information och villkor.

Om tjänsten

Som Biträdande Universitetssjuksköterska på Operation och pre- och postop ligger det i ditt uppdrag att bistå arbetsledningen i arbetet med att kvalitetssäkra vården genom att vara expertresurs inom perioperativ vårdhygien och aseptik och utifrån riktlinjer, rekommendationer och evidens driva utveckling av hygienfrågor utifrån ett tvärprofessionellt arbetssätt.

Du kommer att vara underställd omvårdnadschef och ha ett nära samarbete med vår verksamhetsstrateg. Tjänsten innebär även att du kommer att bedriva kliniskt arbete i en omfattning om 20-50 % som beslutas i samråd med omvårdnadschef. 

Du kommer att ansvara för:

 • Att aktivt utveckla omvårdnaden utifrån patientens behov samt ansvara för att i samarbete med kollegor identifiera, implementera samt utvärdera nya arbetssätt inom omvårdnad.
 • Att aktivt verka för god kontakt i tvärprofessionella team samt med övriga Karolinska och i förkommande fall nationella och internationella samverkansforum.
 • Ansvara för att riktlinjer upprättas, implementeras, uppdateras och efterföljs inom vårdansvarsområdet utifrån aktuell forskning och utveckling.
 • Med pedagogisk kompetens handleda, utbilda och stödja olika personalkategorier inom området hygien.
 • Kvalitetssäkra inskolning av ny personal inom ansvarsområdet
 • Undervisning och implementering av ny teknik och kunskap inom hygien.
 • Bistå chefer i handläggande av avvikelser i Händelsevis som berör hygienaspekter i verksamheten.
 • Sammankallande i Hygiengruppen inom Medicinsk Enhet Perioperativ medicin Solna.
 • Nätverka med övriga hygiengrupper inom Perioperativ Medicin och Intensivvård
 • Upprätta handlingsplan för att förhindra uppkomst av vårdrelaterad infektion en gång per år.
 • Upprätta årsbokslut över hygienarbetet en gång per år.
 • Bedöma preventiva åtgärder
 • Aktivt bedriva omvärldsbevakning
 • Fungera som Perioperativ kontaktperson gentemot Vårdhygien Stockholm.
 • Utifrån ett helhetsperspektiv aktivt bevaka och verka för att implementera samordningsvinster gällande perioperativ vårdhygien inom Perioperativ Medicin och Intensivvård.

Vi söker

Vi söker dig som:

 • Har god förståelse för hur personer tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. 
 • Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. 
 • Kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter samt påminner och följer upp. 
 • Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra. 
 • Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. 

Kvalifikationer

För Biträdande Universitetssjuksköterska krävs att du har minst 5 års klinisk erfarenhet, kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde. Utöver detta krävs att du har magisterexamen/specialistutbildning/barnmorskeutbildning/motsvarande samt Handledarutbildning 7,5 hp.

Krav:

 • Legitimerad sjuksköterska
 • Specialistutbildad inom operationsvård
 • Handledarutbildning om 7.5 HP

Meriterande:

 • Medicine licentiat
 • Medicine doktor

Om rekryteringsprocessen

Du fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, skriver under av samt får den vidimerad med 2 personer och bifogar till ansökan:

 • Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)  
 • Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen 
 • Bevis på medicine licentiatexamen
 • Bevis på medicine doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Studiemeritförteckning på genomgångna kurser.  Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6)
 • initiera och drivavårdforskning om området (gäller steg 7)

Undvik förkortningar i ansökan.

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända. Skanna gärna.  

Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska / Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1333
Kontakt
 • Erika Tärnblom, Verksamhetsstrateg, 0725-955884
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Solna, vardforbundetsolna.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-03-15
Sista ansökningsdag 2023-04-12

Tillbaka till lediga jobb