Karolinska Universitetssjukhuset, Chefsrekrytering, CR- Tema Akut och reparativ medicin, CR- ME Infektionssjukdomar

Vi erbjuder

Medicinsk enhet (ME) Infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset fokuserar på specialiserad och högspecialiserad infektionssjukvård.  Profilområden är akuta tillstånd som tex sepsis och endokardit, subakuta infektioner som CNS, tuberkulos eller tropiska infektioner samt kroniska infektioner som bland annat HIV, hepatit och immunbristsjukdomar.

Idag arbetar cirka 65 läkare för ME infektionssjukdomar placerade på våra vårdavdelningar, dagvård och specialistmottagningar i Huddinge och Solna. Utöver detta finns en stor intern och extern konsultverksamhet.

Vi är i internationell framkant för vård och forskning kring infektionssjukdomar och har ett mycket nära samarbete med Karolinska Institutet. Vår enhet bedriver utbildningsaktiviteter på flera nivåer riktade till läkarstudenter, ST-läkare och specialister.

Om tjänsten

Du kommer att vara en av tre sektionschefer på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar.
Som sektionschef utformar du team och tillsätter personal utifrån patienternas behov. Du motiverar och engagerar dina medarbetare i vår verksamhet som ständigt utvecklas och förändras. Som sektionschef förväntas du även arbeta delar av din arbetstid kliniskt.

Du rapporterar direkt till verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Tjänstgöringen kommer att vara förlagd både till Huddinge och Solna.

Vi söker

Vi söker en ledare med genuint intresse för lednings och utvecklingsfrågor. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras professionella utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang. Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är engagerad i att säkerställa att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra.

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Intervjuer av sökande kommer ske fortlöpande under och efter ansökningstiden.

Kvalifikationer

Krav: 

  • Legitimerad läkare med specialistbevis inom Infektionsmedicin och/eller Akutmedicin, Internmedicin. 

  • Dina språkkunskaper i svenska och engelska är goda och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Meriterande:

  • Tidigare ledar-, forsknings- och undervisningserfarenhet; erfarenhet av internationellt arbete och samarbete.

Om rekryteringsprocessen

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/10367
Facklig företrädare
  • Andreas Berge- , andreas.berge@regionstockholm.se;08-51771883
  • Peter Erikson- , peter.eriksson@regionstockholm.se;08-58584163
  • Åsa Parke- , asa.parke@regionstockholm.se;08-58584169
Publicerat 2023-01-03
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb